Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Lofprijs is een offer

Leestijd: 1 min.
Jeremia 33:11, waar het gaat over het herstel van Gods volk en de geluiden die in de straten van Jeruzalem zullen weerklinken, vinden we een vijfde aspect van lofprijzing. Een prachtig Hebreeuws lied is op die woorden gebaseerd:
...zullen vreugdezangen klinken, zullen bruid en bruidegom van blijdschap zingen, zal te horen zijn: "Loof de HEER van de hemelse machten, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw." (Hier zie je al twee van drie goede redenen voor lofprijzing.) Er zullen dankoffers worden gebracht naar de tempel van de HEER. (NBV)
Uit de laatste zin wordt duidelijk dat dankzegging en lofprijs een offer betekent. Het kost je iets. Het is niet altijd gemakkelijk. En het moment dat lofprijzing juist van het grootste belang is, is vaak ook de tijd dat je er het minst voor voelt. Maar laten je gevoelens niet bepalen hoe je reactie is op Gods onmetelijke grootheid. Het Woord van God vertelt je wat je moet doen, zelfs op momenten dat het absoluut tegen je gevoelens ingaat. In Hebreeën 13:15-16 wordt die gedachte nog eens extra onderstreept:
Laten wij dan altijd door Hem aan God een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen die Zijn Naam belijden.
Hoeveel lofprijs behoren wij aan God te geven en hoe vaak? Altijd!
En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet.
Vergeet niet goed te doen en uit te delen; in feite is dat ook een vorm van lofprijs.
want aan zulke offers heeft God een welgevallen.
Lofprijzen en dankzeggen is dus een offer. En het is voor God het meest aanvaardbaar als het ons het meeste kost. Als alles ons tegen schijnt te zitten, dan is dàt juist de tijd om God het meest te prijzen - in geloof dat Hij groter is dan welke omstandigheid ook.

Heer, wilt U mij herinneren aan het lofgewaad dat ik mag aantrekken als ik word aangevallen door negatieve gedachten. Heerlijk Vader, dat U groter bent dan alle gedachten die mij soms kunnen overweldigen. Ik prijs Uw grootheid. Amen.