Shop Doneer

Lofprijs: wanneer, hoe en wie?

Leestijd: 2 min.

Onze studie over lofprijs wil ik vandaag afsluiten met drie korte vragen en antwoorden.

Ten eerste: Wanneer horen we God te prijzen? Daarover kan geen twijfel bestaan: iedere dag, tot in de eeuwigheid, altijd en voortdurend. In Psalm 45:18 geeft David aan dat de volken voor eeuwig en altijd Gods naam zullen loven; in psalm 145: 1 en 2 betrekt hij het op zichzelf en zegt dat hij elke dag, voor eeuwig en altijd de naam van de Here zal loven.

De tweede vraag is: Hoe moeten wij God prijzen?

Met ons hele hart (Psalm 111:1); met ons verstand (Psalm 47:8); met opgeheven handen - met mond en lippen die God roemen (Psalm 63:5-6); met opgeheven handen - als een avondoffer (Psalm 141:2); met reidans (Psalm 149:3); met snarenspel en fluit en reidans (Psalm 150:4).

Dit zijn slechts enkele vormen die de Bijbel noemt, maar geven ons genoeg stof tot nadenken: doet mijn hele lichaam en wezen mee als ik de Here loof en prijs? Het is bevrijdend en inspirerend om je lichaam volledig te betrekken bij het prijzen van de Heer.

Ten derde: Wie moet God prijzen?

Psalm 148 geeft een lijst van negenentwintig verschillende soorten mensen en scheppingen die God moeten prijzen, waaronder engelen, zon, maan en sterren, zeemonsters, de elementen zoals hagel en wind, bergen, bomen, dieren, jongens en meisjes, ouderen... alles en iedereen doet mee. Mocht je daarna nog twijfelen of jij er ook bij hoort... Psalm 150 zegt: Alles wat adem heeft. Die frase sluit niemand uit. Of toch? Er is slechts één soort mensen dat de Heer niet prijst, namelijk de doden (Psalm 115:7). Dus als jij God niet prijst, dan lees je hier je eigen diagnose! Maar Jezus is gekomen om jou LEVEN te brengen in overvloed (Johannes 10:10, WV) en je kent nu de remedie: Verander je manier van denken!

Neem een vast besluit - met je wil, niet met je gevoel. Begin de HEER te prijzen. Op den duur zullen je gevoelens vanzelf in overeenstemming komen met je wil!

Gebed van de dag

Heer, dank U dat ik niet dood ben, maar leven ontvangen heb in overvloed! Daarom besluit ik U te prijzen en loven, elke dag, tot in eeuwigheid. U bent groot en machtig en heerlijk! Amen!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.