Shop Doneer

Lofprijs

Leestijd: 2 min.

Als we binnenkomen in Gods aanwezigheid, dan verlangt Hij dat we Hem verschillende offers en gaven brengen, waaronder bijvoorbeeld geld of materiële bezittingen. Maar op een hoger niveau spreekt de Bijbel bovendien over geestelijke offergaven die God verwacht. Deze geestelijke gaven zijn dankzegging, lofprijs en aanbidding.

Vaak gebruiken we deze termen door elkaar heen. Ik vergelijk het wel eens met de kleuren van de regenboog, die zich van elkaar onderscheiden, maar die tegelijk ook in elkaar overvloeien zonder absolute grenslijnen. Op eenzelfde manier zijn dankzegging, lofprijs en aanbidding onderscheiden begrippen, maar ze vloeien op een natuurlijke manier in elkaar over. Vandaag bespreken we lofprijs. Lofprijs staat in relatie tot (en maakt je bewust van) Gods grootheid.

Lofprijs loopt als een gouden draad door de hele Bijbel heen. Lofprijs is eeuwig en ze is ontstaan in de hemel. Alle heerlijke, eeuwige wezens die de hemel bevolken zijn er voortdurend mee bezig, terwijl ze genieten van intieme en ononderbroken toegang tot God zelf. Ononderbroken toegang tot God vraagt om ononderbroken lofprijs.

Lofprijs is ook al sinds de schepping verbonden met de aarde. In Job 38 daagt God Job uit met de volgende vraag: Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten? (Job 38:4,7)

Wat een prachtige beschrijving van hoe de aarde begon! Het was lofprijs die onze planeet begeleidde in haar eerste baan door het universum, en het is de verantwoordelijkheid van Gods volk om er hier op aarde op toe te zien dat lofprijs de baan van onze planeet blijft markeren, totdat de hemel en de aarde niet meer bestaan. Lofprijs is de gepaste manier om God te benaderen als de Koning op Zijn troon. Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. (Psalm 22:4)

Als lofprijs wordt gecombineerd met dankzegging, krijgen we toegang tot God. We zien dit in Psalm 100: Ga Zijn poorten binnen met dankzegging; Zijn voorhoven met lofprijs; dank hem, zegen Zijn naam. (Psalm 100:4, NASB)

Hier zien we twee fasen van toegang. Ten eerste door Gods poorten, en daarna door Zijn voorhoven. De psalmist geeft hiermee aan dat dankzegging ons door de poorten leidt, en dat lofprijs ons brengt in Gods voorhoven. Dit wordt ook prachtig geïllustreerd door Jesaja, als hij spreekt tot het volk: Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof. (Jesaja 60:18)

God woont in een plaats van volmaakte vrede en rust. Niet alleen is daar geen geweld of vernietiging meer, maar zelfs het geluid ervan wordt niet meer gehoord. Maar kijk eens goed naar de toegangsweg: alle poorten heten lofprijs. Met andere woorden, de enige manier om in de heilige plaats van Gods aanwezigheid en Zijn woonplaats te komen, is door middel van lofprijs. Zonder lofprijs krijgen we geen toegang tot de voorhoven.

Gebed van de dag

Vader, ik verlang ernaar om in Uw aanwezigheid te zijn. Ik wil (nog meer) leren de poorten binnen te gaan met lofprijs. Met mijn lofprijs wil ik Uw troon bouwen. U bent groot en machtig, ik prijs U. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ALBANIË

  • Bid dat het werk aan de nieuwe boeken geslaagd verloopt: het redigeren, grafisch ontwerpen en drukken.
  • Bid dat God zal voorzien in meer medewerkers, vrijwilligers en partners, samen met nieuwe mogelijkheden Dereks onderwijs te verspreiden in Albanië.
  • Bid dat nog veel mee voorgangers het boek ‘Life-Changing Spiritual Power’ zullen ontvangen en erdoor gezegend worden; bid dat ze het zullen gebruiken om jonge gelovigen te helpen groeien in hun geloof.