sluit
Shop Doneer

Loof God om Zijn weldaden

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 75

Loof God om Zijn weldaden
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. (Psalm 103:1-5)De psalmdichter David spreekt hier zijn eigen ziel toe. In feite zegt hij tegen zijn ziel: ‘Wees niet traag, wees niet ondankbaar of onverschillig. Loof de Heer voor al Zijn weldaden…’ Daarna noemt hij achtereenvolgens zes specifieke weldaden:1: de Heer vergeeft al je ongerechtigheid.2: Hij geneest al je ziekten.3: Hij verlost je leven van het verderf.4: Hij kroont je met goedertierenheid en barmhartigheid.5: Hij verzadigt je mond met het goede.6: Hij vernieuwt je jeugd als die van een arend.Als we deze zes onveranderlijke weldaden en zegeningen van de Heer goed bekijken en ze op ons laten inwerken, dan gaan we hetzelfde doen als David. Dan zeggen we tegen onze ziel: ‘Loof de Heer mijn ziel, en al wat in mij is Zijn heilige Naam’. Als we dat niet doen, dan is dat een duidelijk bewijs dat we Zijn weldaden juist wel vergeten…Een goede manier om Zijn zegeningen nooit te vergeten, is dat we onze ziel opwekken om de Heer te allen tijde te loven.
Hemelse Heer, dat is precies wat ik wil en nooit, geen moment van elke dag, zal vergeten: U bent het die al mijn zonden vergeeft, al mijn ziekten geneest, mijn leven verlost van de dood en mij kroonte met goedertierenheid en barmhartigheid! Zalf mij om voortdurend en overvloedig het goede te spreken en U vernieuwt mijn jeugd als die van een arend! Amen.