Shop Doneer

Loslaten zodat God kan vermenigvuldigen

Leestijd: 3 min.

We gaan nog even verder met de persoon van Abraham op weg naar de berg Moria. Probeer je eens zijn vragen voor te stellen tijdens die driedaagse reis: Hoe kan ik dit ooit doen? Waarom zou God Isaäk willen? Hij heeft hem toch aan ons gegeven? Is hij niet de beloofde zoon? Is hij niet de enige waardoor we ooit in de volheid van Gods belofte zullen komen? Hebben we niet alles achtergelaten? Hebben we Hem dan niet genoeg gevolgd en gehoorzaamd? Waarom zou Hij Isaäk opeisen?

Ik weet niet of hij dat gedacht heeft, of zelfs uitgesproken. Maar toen hij op het punt kwam dat hij bereid was te doen wat God had bevolen, sprak God en zei: ,,Het is goed. Nu ken ik je hart. Van nu aan, Abraham, zal Ik je zegenen als nooit tevoren. En Ik zal je nageslacht talrijk maken.”

Wat was zijn nageslacht? Isaäk. Begrijp je de les hiervan? Als hij Isaäk had vastgehouden, dan was Isaäk alles gebleven wat hij had, niet meer. Maar toen hij Isaäk opgaf, ontving hij hem terug, vermenigvuldigd boven zijn eigen voorstellingsvermogen. Ik heb dit vaak zien gebeuren. God geeft aan ons persoonlijk iets heel bijzonders. We weten zeker: het komt van God. Het is kostbaar, uniek, wonderbaar... maar op een dag zegt God: ,,Ik wil het. Geef het terug. Dood het. Leg het op het altaar.’’ Op dat moment zul je óf in de voetsporen van Abraham volgen óf je zult Gods zegen missen. Ik moet zeggen dat ik veel dienstknechten van God de tragische fout heb zien maken vast te houden aan Isaäk - en hun Isaäk was daarna ook het enige dat ze overhielden. Dat is de grootste test waar iedere dienstknecht van God vroeg of laat doorheen moet: Ben je bereid je bediening op het altaar te leggen?

Terugkijkend op mijn eigen ervaring, heb ik deze test ook moeten doorstaan. Zoals velen weten, ben ik nauw betrokken geweest bij de opkomst van de bevrijdingsbediening. Op een bepaald moment voegde God mij en mijn bediening samen met drie andere mannen. God bracht ons op soevereine wijze samen in een verhouding van wederzijdse toewijding en onderwerping. Ook mijn pionierswerk in de bevrijdingsbediening moest aan hen worden onderworpen. Na lange tijd mijn hart onderzocht te hebben, zei ik uiteindelijk tegen hen: ,,Broeders, als jullie oordelen dat mijn dienst van bevrijding onbijbels is of verkeerd, en jullie kunnen er niet achter staan, dan zal ik ermee stoppen.’’ Denkt u dat deze stap me gemakkelijk viel? Allesbehalve!

Maar nu prijs ik God voor de gevolgen die deze handeling teweegbracht. Er gebeurde iets met de dienst van bevrijding, door de hele Verenigde Staten heen. Iets dat ik nooit in eigen kracht had kunnen bereiken. Toen ik God mijn Isaäk gaf, vermenigvuldigde Hij hem. God heeft een leger mensen op de been gebracht, die bereid en in staat zijn deze bediening uit te oefenen.

Ik geloof dat als ik aan mijn Isaäk had vastgehouden, dat ik nu slechts mijn eigen bediening had overgehouden, afgezonderd van het Lichaam van Christus en ergens buiten het centrum van Gods plannen. Als ik nu terugkijk, dank ik God dat ik bereid was Hem mijn Isaäk te geven en de bediening door Hem te laten vermenigvuldigen.


Gebed van de dag

Vader, U bent alles voor mij. Er is niets dat ik niet aan U wil geven. Ik geef alles aan U over. Ook die dingen die ik van U ontvangen heb, ik geef het aan U terug. Ik geloof dat als ik dat doe, U Zelf zult voorzien in alles wat ik nodig heb. Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

Ons China-team monitort de ontwikkelingen en reacties in China. Daardoor weten we dat 2021 een heel kritiek jaar zal zijn voor de gelovigen hier, aangezien de regering haar optreden tegen alle religies, inclusief het christendom, intensiveert. Bid om Gods bescherming voor onze sleutelpersonen binnen China, die zorgen voor het drukken en verspreiden van Dereks materialen en de USB apparaten.