Shop Doneer

Luiheid overwinnen

Leestijd: 2 min.

In 2 Petrus 1:8-9 stelt Petrus ons twee tegengestelde mogelijkheden voor ogen:

  1. Effectief en productief zijn in het kennen van de Heer Jezus Christus.
  2. De andere keuze is om ineffectief en niet productief te zijn, vanwege een conditie die hij omschrijft als blind en kortzichtig (vers 9).

Die woorden laten aan duidelijkheid niets te wensen over. In dit licht begint Petrus de volgende verzen met 'daarom'. Het heeft dus te maken met de waarschuwing die hij zojuist heeft gegeven:

Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, ​Jezus​ ​Christus. (2 Petrus 1:10-11)

Dat is goed nieuws! Er zijn dingen die we kunnen doen om te garanderen dat we nooit zullen vallen, maar ook dat ons een rijk welkom wordt verleend in het Koninkrijk van onze Heer.

De fundamentele conditie waartegen we worden gewaarschuwd is luiheid. Bij tijd en wijle ben ik best ongerust over het gebrek aan aandacht voor geestelijke luiheid in christelijke kringen. De meerderheid van de christenen ziet dronkenschap als een ernstige zonde. Een dronkaard die beweert dat hij christen is, zal men in het algemeen niet serieus nemen en afwijzen. Maar hoewel ik dronkenschap zeker niet wil goedpraten, geloof ik dat luiheid in de Bijbel veel vaker wordt veroordeeld dan dronkenschap. Heel wat christenen die er niet aan dénken zich te bedrinken, kunnen wel degelijk geestelijk lui zijn en herkennen dat niet als een obstakel op hun weg met God. Laten we de waarschuwing tegen geestelijke luiheid ter harte nemen.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor de belofte dat ik Uw rust mag binnengaan. Luiheid zal ik overwinnen in de Naam van Jezus, en ik zal mij beijveren om mijn roeping en verkiezing zeker te stellen. Ik zal mij daarvoor inzetten. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.