Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Luiheid overwinnen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Ik zal mij inzetten
In 2 Petrus 1:8 en 9 stelt Petrus ons twee tegengestelde mogelijkheden voor ogen:
1. Effectief en productief zijn in het kennen van de Heer Jezus Christus.
2. De andere keuze is om ineffectief en niet productief te zijn, vanwege een conditie die hij omschrijft als blind en kortzichtig (vers 9). Die woorden laten aan duidelijkheid niets te wensen over. In dit licht begint Petrus de volgende verzen met 'daarom'. Het heeft dus te maken met de waarschuwing die hij zojuist heeft gegeven:
Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. (vers 10,11)
Dat is goed nieuws! Er zijn dingen die we kunnen doen om te garanderen dat we nooit zullen vallen, maar ook dat ons een rijk welkom wordt verleend in het koninkrijk van onze Heer.
De fundamentele conditie waartegen we worden gewaarschuwd is luiheid. Bij tijd en wijle ben ik best ongerust over het gebrek aan aandacht voor geestelijke luiheid in christelijke kringen. De meerderheid van de christenen ziet dronkenschap als een ernstige zonde. Een dronkaard die beweert dat hij christen is, zal men in het algemeen niet serieus nemen en afwijzen. Maar hoewel ik dronkenschap zeker niet wil goedpraten, geloof ik dat luiheid in de Bijbel veel vaker wordt veroordeeld dan dronkenschap. Heel wat christenen die er niet aan dénken zich te bedrinken, kunnen wel degelijk geestelijk lui zijn en herkennen dat niet als net zo'n obstakel voor hun weg met God. Laten we de waarschuwing tegen geestelijke luiheid ter harte nemen.

Dank U Heer, voor de belofte dat ik Uw rust mag binnengaan. Luiheid zal ik overwinnen in de naam van Jezus, en ik zal mij beijveren om mijn roeping en verkiezing zeker te stellen. Ik zal mij daarvoor inzetten. Amen.