Shop Doneer

Luister Israël!

Leestijd: 2 min.

We zullen nu gaan kijken naar één specifiek aspect van Gods wezen, dat geopenbaard wordt door de naam ‘Elohim’. Het is iets absoluut unieks, dat in geen enkel ander boek en geen enkele andere godsdienst wordt gevonden. Dit unieke aspect van God dat de naam ‘Elohim’ openbaart, is zijn eenheid en toch meervoudigheid. Deze beide eigenschappen zijn gecombineerd in het karakter van God. We kijken naar Genesis 1:1:

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Eerder zagen we al dat dit grammaticaal gezien tegenstrijdig is. Het woord ‘Elohim’ is meervoud, maar wordt voorafgegaan door een enkelvoudige werkwoordsvorm. Deze tegenstelling bevat het zaad van de waarheid, dat ontdekt moet worden door de rest van de bijbel heen.

In Deuteronomium 6:4 vinden we een vergelijkbare tegenstelling. De Joodse mensen noemen dit vers het ‘Sjema’, het credo of de geloofsbelijdenis van Israël.

Luister Israël: de Heer, onze God, de Here is één! (Deuteronomium 6:4, HSV)

Is het niet opmerkelijk dat waar wij in het Nederlands zeggen: ‘…de Heer, onze God, de Heer is één’, daar staan in het Hebreeuws slechts vier woorden (Adonai elohenu, Adonai echad). Nog interessanter is het, dat van die vier woorden er drie in het meervoud staan! Het enige enkelvoudige woord is het woord voor één. Hierin zien we opnieuw prachtig die bijna mysterieuze tegenstelling van eenheid (of enkelvoudigheid) en meervoudigheid, gecombineerd in God.

Gebed van de dag

Heer, vandaag doen we voorbede voor de vele miljoenen mensen die U nog niet persoonlijk kennen, maar die uit uw schepping wel kunnen weten dat U er bent. We bidden dat hun verlangen naar de Schepper groeit en dat hun geestelijke ogen opengaan voor de Almachtige die alles heeft gemaakt!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.