Shop Doneer

Luister naar de wijsheid

Leestijd: 2 min.

Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken. Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE. Allen die Mij haten, hebben de dood lief. (Spreuken 8:34-36)

Deze woorden omschrijven een bepaalde levenshouding ten opzichte van de wijsheid. Een houding die jarenlang heel duidelijk en reëel de mijne is geweest. ‘Welzalig is de mens die naar Mij luistert’. Weet je, je leven wordt bepaald door naar wie je luistert. ‘Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken’.

Ik geloof dat we dit besluit op de eerste plaats moeten zetten. Ik geloof dat we, in het bijzonder als we ’s morgens wakker worden, bij de deurpost van de wijsheid moeten gaan staan. We moeten onze oren open hebben. We moeten klaar zijn om te luisteren naar wat de wijsheid ons te zeggen heeft.

Ik geloof dat de wijsheid – de wijsheid van God in de Bijbel – ons raad wil geven voor elke dag. Het loont om een houding en relatie tot de wijsheid te ontwikkelen waardoor we in voortdurend contact met haar staan. Wie de wijsheid vindt, vindt het leven.

Aan de andere kant: wie de wijsheid haat, heeft de dood lief. Weet je, hier vindt een echte scheiding van wegen plaats. We kunnen die twee, wijsheid en het liefhebben van (de dingen van) de wereld niet combineren. Onze houding ten aanzien van de wijsheid moet positief zijn, want anders zal die negatief zijn, en de houding die we aannemen bepaalt of onze weg naar het leven leidt of naar de dood.


Gebed van de dag

Heer, dank U dat U mijn hart zo wilt veranderen dat ik altijd kies voor Uw wijsheid, en me nooit laat verleiden om de weg van Uw wijsheid te verlaten. Ik bid U dat dit zo zal afstralen van mijn leven, dat de mensen om mij heen Uw wijsheid gaan herkennen als de weg van het leven. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

TURKIJE

Bid dat onze Turkse website beter toegankelijker wordt voor jonge mensen, en populairder wordt bij de Turken, zodat Dereks onderwijs op ruimere schaal wordt gezien en gehoord.

Dankpunten

  • In 2020 zijn zes nieuwe titels vertaald en gedrukt, waaronder Receiving God’s Promises (over het ontvangen van Gods beloften) en Koers houden in de storm.
  • Ondanks de slechte economie kopen de mensen onze Arabische boeken die de laatste twee jaar zijn uitgegeven.
  • Media Impact International (MII) is sinds 2018 onze partner. Zij verzorgen de follow-up van ons Facebook publiek op een professionele manier door hun vragen te beantwoorden, mensen tot Jezus te leiden, en ze te koppelen aan online discipelschapsgroepen.