sluit
Shop Doneer

Luisteren geeft geloof

Leestijd: 3 min.

We hebben gisteren het verschil gezien tussen logos en rhema. We zagen het verschil tussen logos en rhema. Logos, eeuwig in de hemel, onveranderlijk en compleet; en rhema, dat tot ons komt, persoonlijk, een woord dat we horen, iets dat wordt uitgesproken. Daarom staat er in Romeinen 10:17 ook rhema. Geloof komt door het horen, en horen door het rhema, het woord van Christus. Als het niet werd uitgesproken, konden we het niet horen. Het logos kunnen we niet horen, dat is de eeuwige, complete raad Gods in de hemel. Maar we horen het rhema, dat op een bepaald moment een klein deel van Gods raad tot ons brengt, persoonlijk. Daardoor ontstaat geloof.

Ik wil niemand beledigen of teleurstellen, maar de Bijbel zegt niet dat geloof komt door het lezen van de Bijbel. Veel mensen denken van wel. Waarom niet? Als we eerlijk zijn, lezen we vaak genoeg in de Bijbel zonder iets te 'horen' van God. Je ziet zwarte letters op wit papier en kunt een uur blijven lezen zonder dat je geloof erdoor groeit. Maar een andere keer sla je misschien maar kort je Bijbel open en plotseling springt een bepaalde tekst er voor je uit en zeg je: ,,Dat is het! Dit is wat God op dit moment tegen mij wil zeggen!'' Dit is mij in mijn leven talloze malen gebeurd. Soms gebeurde het toevallig; ik deed gewoon mijn Bijbel open en de Heilige Geest richtte mijn ogen op een bepaald vers, waardoor God zei: ,,Dit is Mijn rhema voor jou!''

En op het moment dat je zo'n rhema hoort, betekent dat veel meer dan alleen maar het lezen van de Bijbel. Het is Gods eigen, persoonlijke woord voor jou. Gods stem die tot je spreekt en geloof komt door het horen daarvan. Alles draait om het horen van Gods stem: Luister naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn. (Jeremia 7:23)

Toen ik nog maar pas christen was, lag ik een jaar lang aan bed gekluisterd in een ziekenhuis. De artsen konden me niet genezen en ik wist dat God mijn enige hoop was. Ik dacht bij mezelf: ,,Als ik maar genoeg geloof had, dan zou God me zeker genezen.'' Maar vervolgens dacht ik: ,,Maar ik heb geen geloof!'' Op een dag las ik Romeinen 10:17 en het sprak tot mijn hart: Geloof komt door horen. Geloof kómt. Dus als ik geen geloof heb, dan kan het tòch komen! Vervolgens las ik de rest van dat vers en dacht erover na. Ik bad ervoor en zocht God en langzamerhand toonde de Here mij hoe geloof komt. Zo ontving ik ook geloof voor mijn genezing. Ik dank God voor het werk van artsen en verpleegkundigen, maar zij waren niet in staat mij te genezen. Die keer zou genezing rechtstreeks van God komen en het kwam toen ik het rhema hoorde, het gesproken woord van God. Het bracht geloof voort.

Wist je dat er een zeker proces ligt in de manier waarop geloof komt? Er zijn drie fasen. Allereerst is er Gods woord, Gods rhema, waarin Hij spreekt. Ten tweede: onze reactie, namelijk luisteren, je stelt jezelf open voor het woord van God. Verderop in dit boek zal ik dieper ingaan op dit luisteren. Ten derde: uit het luisteren komt geloof voort. Aan luisteren zit een tijdsaspect. Luisteren is over het algemeen niet iets ogenblikkelijks. We moeten er een bepaalde basishouding voor aannemen, de juiste gemoedstoestand vinden. We kunnen de Bijbel lezen of naar een preek luisteren, terwijl de woorden een beetje langs ons heen gaan. Maar om te luisteren, moeten we gaan zitten (of wandelen), innerlijk stil worden en onze gedachten tot rust brengen. En dan pas gaan we luisteren. En vanuit dat luisteren groeit geloof. Ik wil alle christenen aanraden om deze vaardigheid van luisteren te ontwikkelen.

Wees open voor wat God persoonlijk tot jou, te zeggen heeft. Het zal altijd in overeenstemming zijn met de Bijbel en het zal inhoudelijk niet anders zijn dan de Bijbel, maar de Bijbel zal erdoor tot leven komen, Gods Woord wordt geactiveerd en persoonlijk gemaakt door de Heilige Geest.

Gebed van de dag

Heer, dank U dat U mij persoonlijk kent en tot mij spreekt. Door de woorden die U tot mij spreekt door Uw Geest, mag ik van U Zelf geloof ontvangen. Help mij om te luisteren naar Uw rhema, om Uw wil te leren kennen en mijn leven door U te laten leiden. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

DUITSLAND

Bid om wijsheid en de benodigde financiën voor twee nieuwe video projecten:

  • ‘Proclameer het Woord met Derek en Ruth Prince’ (proclamaties die zij hebben uitgesproken aan het begin van hun samenkomsten).
  • ‘Pareltjes uit het Woord van God’ (korte clips uit Dereks onderwijs).