Shop Doneer

Luisteren naar God is altijd NU!

Leestijd: 3 min.

De eerste twee kenmerken die we besproken hebben zijn dat het luisteren naar Gods stem persoonlijk is en ongrijpbaar. Het derde waar ik op wil wijzen is dat het luisteren naar Gods stem altijd plaatsvindt in de tegenwoordige tijd, nú. Gods stem verstaan is niet iets voor het verleden, noch iets voor de toekomst. Het is altijd nu. Een stem kun je alleen nú horen. Een boek kun je oppakken, lezen en wegleggen. Of je kunt denken: Morgen ga ik wel weer verder. Maar een stem is er alleen nú. Een stem heeft geen verleden. Een stem klinkt niet in de toekomst. Ze is beperkt tot het hier en nu. Wat mij is opgevallen aan godsdienstige mensen is dat veel van hun denken gericht is op het verleden of op de toekomst. Christenen praten vaak over wat er gebeurde in de tijd van Mozes, of in de dagen van Jezus, of de tijden van de kerkvaders of tijdens vroegere opwekkingen. Dat ligt allemaal achter ons, in het verleden. Òf ze hebben het vooral over de toekomst; over bepaalde doelen die we in de toekomst zullen gaan bereiken, of over hoe heerlijk het zal zijn als we straks naar de hemel gaan. Nou, met dat laatste ben ik het op zich helemaal eens, maar we leven niet in het verleden en ook niet in de toekomst. We leven in het nu. Maar heel wat gelovige mensen vergeten bijna te leven, omdat ze altijd maar bezig zijn met het verleden of met de toekomst! Maar als je je realiseert dat je met God mag omgaan door stil te worden en 'luisterend te luisteren' naar Zijn stem, dan dringt dat je naar het beleven van een echte relatie in het heden, Hem ervaren in het nú.

Toen de Heer aan Mozes verscheen in de woestijn en hem erop uit stuurde om Zijn volk uit Egypte te gaan bevrijden, had Mozes een heel praktische vraag:

Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen ​Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. (Exodus 3:13-14)

'Ik ben' staat in de tegenwoordige tijd, niet in de verleden of toekomende tijd. Gods naam is het heden. God leeft nú.

Gebed van de dag

Vader, leer mij te luisteren naar Uw stem, zodat ik in een directe, persoonlijke relatie met U kom te staan. Laat mijn relatie met U niet blijven hangen in het verleden of gebaseerd zijn op de toekomst, maar laat mijn relatie met U gebaseerd zijn op nu. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CAMBODJA

Het DPM-team is van plan dit jaar zes seminars voor voorgangers en events voor de jeugd te houden, en twee evangelisatieacties voor ongeveer 1.500 mensen. Bid om wijsheid en leiding van de Heer wat betreft de planning en de provincies die ze zullen bezoeken.

ZENDINGSVERSLAG CAMBODJA

  • Vorig jaar heeft het DPM-team alle 25 provincies van Cambodja bezocht. Duizenden boeken van Derek werden afgeleverd in lokale kerken, en op jeugdbijeenkomsten is een groot aantal proclamatiekaarten voor jongeren verspreid.
  • Kortgeleden zijn twee geslaagde seminars voor pastors gehouden. Verschillenden van hen werden uitgenodigd zich aan te sluiten bij het team, om onderwijs te geven vanuit Dereks materiaal en hun getuigenissen te delen. We zijn dankbaar voor de uitbreiding van ons team en voor voorgangers die Dereks onderwijs graag willen gebruiken.
  • Dereks proclamatiekaarten blijken een geweldig hulpmiddel te zijn. Voorgangers leren het Woord van God te proclameren in plaats van zich te focussen op hun problemen.