Shop Doneer

Luisteren naar God is persoonlijk (1)

Leestijd: 2 min.


In de komende overdenkingen zullen we stilstaan bij drie verschillende eigenschappen van het horen van Gods stem. Het zijn drie dingen die opmerkelijk anders zijn dan wat over het algemeen wordt aanvaard als godsdienstig gedrag of religieuze activiteit. Deze boodschap is in veel opzichten zelfs revolutionair te noemen. Ze lijkt voor de hand liggend, maar als je het werkelijk ter harte neemt, dan zul je merken dat het een heleboel dingen die je doet verandert. Het zal je normen veranderen. Het zal je waarden beïnvloeden. Het zal zeer waarschijnlijk zelfs je hele leefstijl veranderen.

De drie onderdelen van het luisteren naar Gods stem waar ik op wil wijzen, zijn de volgende. Ten eerste, luisteren naar Gods stem is persoonlijk. Ten tweede, luisteren naar Gods stem is ongrijpbaar. En ten derde is luisteren naar God altijd bezig te gebeuren - het is onderdeel van de tijd zelf. Het is geen verleden. Het is niet toekomst. Het is altijd 'nu'. Laten we eens nadenken over deze drie eigenschappen: het is persoonlijk, het is ongrijpbaar en is altijd bezig te gebeuren. In Jeremia 31, waar de Heer belooft dat Hij Zijn wet in ons binnenste zal leggen en in ons hart zal schrijven, daar belooft God:

Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen. (Jeremia 31:34)

Ten eerste is het horen van Gods stem heel persoonlijk. Iedere stem is individueel en uniek. Geen twee stemmen zijn exact hetzelfde. De stem behoort tot de meest individuele kenmerken van de menselijke persoonlijkheid; vandaar dat in identificatietechnieken binnen beveiliging al jaren gewerkt wordt met stemherkenning. Jezus zei over Zijn schapen dat zij 'geen vreemdelingen zullen volgen, want zij kennen Zijn stem niet'. Onze bescherming om geen vreemdelingen te volgen, bestaat dus uit het luisteren naar Gods stem, persoonlijk met Hem om te gaan, Hem kennen als individu en niet alleen als een historisch figuur. Ook het horen bij een bepaalde beweging of het vasthouden aan een bepaalde leer is niet onze bescherming, maar onze omgang met de Heer zelf, door te luisteren naar Zijn stem.

Gebed van de dag

Heer, het is het verlangen van mijn hart U echt te kennen. Open mijn ogen, zodat ik U zie en open mijn oren, zodat ik Uw stem hoor. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INTERNATIONAAL

Bid voor alle directeuren van DPM wereldwijd, dat ze Gods visie en leiding ontvangen wat betreft Zijn wil bij al hun plannen voor hun specifieke team en gebied in 2020!