Het is bijna vaderdag! Verras je vader met inspirerend onderwijs van Derek Prince. Klik hier om de Vaderdagactie te bekijken.

sluit
Shop Doneer

Luisteren naar God is persoonlijk (2)

Leestijd: 2 min.
Ik hoorde eens een sprekende gelijkenis. Er zijn kluizen ontworpen, bijvoorbeeld voor gebruik in een bank, waarbij datgene wat de kluis opent, een bepaalde stem is (zoals de stem van de bankdirecteur of de manager). Geen andere stem is in staat het systeem te activeren en de kluis te openen. Dat toont hoe absoluut uniek en individueel de stem van een mens is. Hierin ligt een prachtige gelijkenis, want volgens mij is het hart van de gelovige net zo. Ons hart is als een kluis, een plaats waarin onze meest waardevolle schatten worden bewaard. En naar de 'technologie' van Gods Koninkrijk mag er maar één stem zijn die onze kluis opent, een stem die ons systeem, dus onze motivatie en alles wat we vandaaruit doen, activeert: de stem van de Heer. We komen in grote problemen en in diepe pijn terecht als we de deur van ons hart openen voor de verkeerde persoon, de rover, de bedrieger... Toch worden de meeste tragedies en problemen in de wereld van vandaag hierdoor veroorzaakt: mensen openen hun hart voor de verkeerde persoon en laten hun systeem, hun motivatie, hun handelen, in werking stellen door vreemde stemmen. In Spreuken 4:23 staat: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Beschouw je hart vanaf vandaag als een kluis met een veiligheidsslot op de deur. Dat slot zal alleen maar reageren op één stem, die van de Heer. En je weet, dat als je jezelf opent voor de Heer, je nooit bezeerd zult raken, nooit bedrogen worden of teleurgesteld. Vele mensen vandaag hebben uit eigen ervaring geleerd dat als je de deur opent voor de verkeerde persoon, als je luistert naar de verkeerde stem(-men), veel moeilijkheden en beschadiging het gevolg kunnen zijn. Wat een verschil als we luisteren naar Gods stem! Zijn spreken in ons leven is de basis van onze relatie. In Psalm 95:7 staat:
Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de schapen door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. In een andere psalm zegt David:
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets. (Psalm 23:1) Vanuit die persoonlijke relatie was David verzekerd dat in al zijn behoeften zou worden voorzien. Jezus zei:
Mijn schapen horen mijn stem
. Hoe kan de Heer onze herder zijn? Alleen als we naar zijn stem luisteren. En als we dat doen, dan is Hij onze herder en wordt in al onze behoeften voorzien. Is dat niet prachtig? Laten we ons daarom oefenen in het luisteren naar Gods stem!

Vader, ik wil Uw raad aannemen en waken over mijn hart. Ik geef U de sleutel tot mijn hart. Als ik naar Uw stem luister mag ik gerust zijn, veilig bij de Herder.