Shop Doneer

Luisteren naar God is persoonlijk (2)

Leestijd: 2 min.

Ik hoorde eens een sprekende gelijkenis. Er zijn kluizen ontworpen, bijvoorbeeld voor gebruik in een bank, waarbij datgene wat de kluis opent, een bepaalde stem is (zoals de stem van de bankdirecteur of de manager). Geen andere stem is in staat het systeem te activeren en de kluis te openen. Dat toont hoe absoluut uniek en individueel de stem van een mens is. Hierin ligt een prachtige gelijkenis, want volgens mij is het hart van de gelovige net zo. Ons hart is als een kluis, een plaats waarin onze meest waardevolle schatten worden bewaard. En naar de 'technologie' van Gods Koninkrijk mag er maar één stem zijn die onze kluis opent, één stem die ons systeem, dus onze motivatie en alles wat we van daaruit doen, activeert: de stem van de Heer. We komen in grote problemen en in diepe pijn terecht als we de deur van ons hart openen voor de verkeerde persoon, de rover, de bedrieger... Toch worden de meeste tragedies en problemen in de wereld van vandaag hierdoor veroorzaakt: mensen openen hun hart voor de verkeerde persoon en laten hun systeem, hun motivatie, hun handelen, in werking stellen door vreemde stemmen. In Spreuken 4:23 staat:

Bescherm je ​hart​ boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.

Beschouw je hart vanaf vandaag als een kluis met een veiligheidsslot op de deur. Dat slot zal alleen maar reageren op één stem, die van de Heer. En je weet, dat als je jezelf opent voor de Heer, je nooit bezeerd zult raken, nooit bedrogen worden of teleurgesteld. Vele mensen vandaag hebben uit eigen ervaring geleerd dat als je de deur opent voor de verkeerde persoon, als je luistert naar de verkeerde stem(-men), veel moeilijkheden en beschadiging het gevolg kunnen zijn. Wat een verschil als we luisteren naar Gods stem! Zijn spreken in ons leven is de basis van onze relatie. In Psalm 95:7 staat: Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de schapen door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem (NBV). In een andere psalm zegt David: De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets (Psalm 23:1). Vanuit die persoonlijke relatie was David verzekerd dat in al zijn behoeften zou worden voorzien. Jezus zei: Mijn schapen horen Mijn stem. Hoe kan de Heer onze herder zijn? Alleen als we naar Zijn stem luisteren. En als we dat doen, dan is Hij onze Herder en wordt in al onze behoeften voorzien. Is dat niet prachtig? Laten we ons daarom oefenen in het luisteren naar Gods stem:

Gebed van de dag

Vader, ik wil Uw raad aannemen en waken over mijn hart. Ik geef U de sleutel tot mijn hart. Als ik naar Uw stem luister mag ik gerust zijn, veilig bij de Herder. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

JAPAN

Bid dat veel mensen de tweetalige Japans/Engelse website (https://ja.derekprince.jp/) zullen gaan bezoeken en gezegend worden door de vele gratis hulpbronnen die ze kunnen vinden.