Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Luisteren naar Gods beloften

Leestijd: 3 min.

We blijven nog iets langer stilstaan bij het bijzondere verhaal van het volk Israël bij het bittere water van Mara. Het is belangrijk dat we zien dat het middel voor de genezing van het water een stuk hout was. In het Hebreeuws betekent het woord dat hier gebruikt wordt zowel een levende, groeiende boom, als een boom die is omgehakt. En dit is weer exact het woord (in het Grieks) dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor het kruis. Dus ook deze gebeurtenis wijst direct naar het kruis van Jezus als de plaats waar het verbond tot genezing zijn ultieme vervulling vindt. Het was een stuk hout dat genezing bracht aan dit bittere water. En het is het kruishout van Jezus, dat genezing brengt aan het bittere water van jouw moeite of teleurstelling!

Nog iets anders wat altijd grote indruk op me maakt, is dat nergens wordt verteld waaròm het water bitter was. Maar God liet aan Mozes zien hoe hij het water weer drinkbaar kon maken. Zo vaak verspillen we onze energie door allerlei zinloze vragen te stellen. „Waarom gebeurde dit?’’ ,,Hoe kan dat nou?” Ik denk dat we soms deze vragen gewoon moeten negeren en naar God toe moeten gaan en tegen Hem zeggen: „God, laat U me zien wat ik in deze situatie moet doen.” En dan zal God dat doen. In vele jaren van pastorale hulp aan talloze mensen, heb ik gezien dat het vaak een ballast voor ons is om precies te willen weten waarom dingen zijn gebeurd. God wil ons simpelweg altijd de praktische antwoorden geven, als we Hem gewoon vragen wat we in onze situatie moeten doen.

De basisvoorwaarde voor genezing staat hier zo duidelijk weergegeven: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen…’ In het Hebreeuws staat er: ‘Als jullie luisteren, dan zullen jullie de stem van de HEER horen’. Het woord voor luisteren en horen is in het Hebreeuws hetzelfde, dus eigenlijk staat het hier dus twee keer: ,,Als jullie horen, dan zullen jullie de stem van de Heer horen.’’

Overigens spreek ik hier niet uit louter theorie. Ik kan me goed herinneren hoe ik ooit ten einde raad in het ziekenhuis lag, wanhopig op zoek naar genezing van een langdurige aandoening die mijn leven totaal lam legde. God zoekend voor genezing in de bijbel, las ik dit vers en zei: „Heer, wat betekent dat, horend horen?” Toen leek het alsof God me dit antwoord gaf: „Ik heb je twee oren gegeven. Luisterend horen betekent dat je naar Mij luistert met beide oren. Maar als je met één oor naar Mij luistert, maar met je andere oor naar iemand anders, dan is verwarring het gevolg, geen geloof.” Dus ik sloot mijn oren af voor het negatieve gefluister van de duivel en luisterde naar God met allebei mijn oren… en ik ontving mijn genezing!

Gebed van de dag

Heer, help mij om in iedere situatie met beide oren naar U te luisteren! Dan weet ik dat geloof en niet verwarring mijn deel zullen zijn.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.