Shop Doneer

Luisterend luisteren

Leestijd: 2 min.

Onze studie over Luisteren naar God beginnen we bij een paar voorbeelden uit de Pentateuch (de eerste vijf boeken uit de bijbel, de boeken van Mozes). We zullen zien hoe belangrijk het is om Gods stem te horen. Het eerste voorbeeld vinden we in Exodus 15:26. Het volk Israël was op reis door de woestijn en ze waren op een punt dat ze verschrikkelijke dorst hadden. Ze kwamen bij een waterpoel die Mara heette, maar toen ze het water wilden drinken, bleek het dood water te zijn. Mozes bad tot de Heer en de Heer wees hem een stuk hout aan. Toen Mozes het stuk hout in het water gooide, werd het water weer gezond en konden de mensen het drinken. In deze situatie zei de Heer tegen Mozes:

Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over ​Egypte​ gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. (Exodus 15:26)

Wat was de eerste voorwaarde? Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God. In het Hebreeuws staat hier: ‘Als u luisterend luistert...'. Dat zou ik als volgt willen interpreteren: we moeten met beide oren - met het rechter- en het linkeroor, dus met onverdeelde aandacht - luisteren naar Gods stem! Dat is 'luisterend luisteren'. God beloofde Israël vervolgens: ,,Als jullie dat doen, dan zullen jullie nooit ziek zijn. Ik zal je gezond houden. Ik zal jullie dokter zijn en de verantwoordelijkheid voor jullie lichamelijke welzijn helemaal dragen.'' Er is een periode geweest in mijn leven dat ik in het ziekenhuis lag en artsen konden me niet genezen. Dus in die tijd moest ik God zoeken over de vraag hoe ik genezing van Hem kon ontvangen. Terwijl ik de Bijbel op dat gebied onderzocht, ontdekte ik dat op vrijwel iedere plaats waar God spreekt over genezing, de nadruk ligt op waar we naar luisteren, net zoals we in dit vers zien: ,,Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, zal Ik geen enkele kwaal ziekte over u brengen.'' Persoonlijk geloof ik dat dit principe vandaag nog steeds geldt. Ik geloof dat degenen onder ons die leren met onverdeelde aandacht naar Gods stem te luisteren, veel ziekte, moeite, problemen en verdriet bespaard kan blijven, omdat de Heer belooft dat Hij zich opwerpt als heelmeester voor hen die met beide oren luisteren naar Hem en Hem gehoorzamen.

Gebed van de dag

Heer, wilt U me leren 'luisterend te luisteren' naar Uw stem. Help mij om te luisteren naar Uw spreken in mijn leven boven alle andere situaties, stemmen en meningen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

INDONESIË

Bid dat enthousiaste jonge mensen de visie oppakken om Dereks onderwijs te delen met hun eigen volk, in dit enorme land met 270 miljoen inwoners, die wonen op 17.000 eilanden, en waarvan velen moeilijk te bereiken zijn.