Shop Doneer

Maar één deur: het kruis

Leestijd: 2 min.
Gisteren zagen we hoe Paulus het kruis schetste als een verborgen wijsheid. Een wijsheid die de mensen van deze wereld - en met name de heersers van deze wereld - niet kunnen pakken. De kruisiging was door God reeds bevolen voordat de tijd begon, en het is voor onze glorie. Wat een heerlijke gedachte! Door deze verborgen, geheime wijsheid van het kruis, kunnen wij nu zien wat geen menselijk brein kon bevatten of zich voorstellen, en wat menselijke zintuigen nooit kunnen waarnemen: wat God heeft voorbereid voor hen die Hem liefhebben.
Dit alles is alleen door de Heilige Geest geopenbaard, en alleen door het kruis. Van de passage uit 1 Korinthe, die we gisteren lazen, word ik altijd erg enthousiast, want ik ben jarenlang student geweest - en later onderwijzer - van filosofie. Filosofie betekent 'de liefde voor - of het najagen van - wijsheid. Vele jaren heb ik dus wijsheid nagejaagd, maar het was slechts de wijsheid van deze wereld, en het gaf me nooit de volledige voldoening die ik zocht.
Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat er iets moest zijn dat echte, blijvende voldoening kan geven. Toen ik de Bijbel ging bestuderen en Jezus leerde kennen, ontdekte ik dat God dit geheim had voorbereid als verborgen wijsheid voor Zijn volk. Ik kwam er ook achter dat er maar één weg is die toegang geeft tot deze verborgen wijsheid, maar één deur waardoor we naar binnen kunnen gaan.
Die deur is het kruis. Het is alleen als we door geloof waarde toekennen aan wat Jezus voor ons volbracht heeft aan het kruis - en alleen als we toestaan dat het principe van het kruis uitwerkt in ons eigen leven - dat deze verborgen wijsheid en kracht van God effectief wordt in ons leven.
Gods wijsheid is dwaasheid voor de wereld. Zijn kracht is zwakheid voor de wereld. En toch is Gods wijsheid wijzer dan de wereld; Gods kracht sterker dan de wereld. En jij en ik mogen die wijsheid en die kracht kennen! Wat een genade!
Laten we toch een hartsbesluit nemen om de volledige kracht van het kruis ruimte te geven in ons leven! Het is een kracht die alles wegdoet uit ons leven wat niet beantwoordt aan de maatstaven van het kruis, en een wijsheid die ons grotere geestelijke rijkdom brengt dan we ooit zelf zouden kunnen bedenken.

Heer, wat een genade dat ook ik gegrepen ben door de kracht en de wijsheid van het kruis! Dank U wel Heer, voor de kracht van het kruis die diep in mijn leven mag doorwerken, om mijn leven te maken tot een klinkende lofzang voor Jezus die de enorme prijs voor mij betaalde! Amen.