Shop Doneer

Materieel beeld van hemelse werkelijkheid

Leestijd: 3 min.

De tabernakel van Mozes is een van de meest bijzondere fenomenen uit de Bijbel. Ze wordt hoofdzakelijk beschreven in Exodus 25-30 en 35-40. Het feit dat God maar liefst twaalf hoofdstukken aan de tabernakel wijdt, geeft ons de indicatie dat ze wel heel belangrijk moet zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit is omdat het bestuderen van de tabernakel een diep verlangen wakker maakt naar heiligheid en naar gemeenschap met God.

Laten we beginnen.

Het bouwsel van de tabernakel was onderverdeeld in drie domeinen: 1. de buitenste hof; 2. het heilige - achter het eerste voorhangsel of gordijn; 3. het heilige der heiligen (of ook wel 'het allerheiligste'), dat zich bevond achter het tweede voorhangsel. Het was dus een structuur van drie-eenheid; één bouwwerk met drie domeinen. Dat was direct al veelbetekenend; het vertegenwoordigde de aard van God - Vader, Zoon en Heilige Geest. Het vertegenwoordigde ook de aard van de hemelse realiteit - de Bijbel verwijst naar het feit dat Paulus werd opgenomen in de derde hemel (zie 2 Korinthiërs 12:2). En het symboliseerde tenslotte ook de aard van de mens - lichaam, ziel en geest.

Een van de manieren om deze drie gebieden van elkaar te onderscheiden, was door te kijken welk licht er beschikbaar was. In de voorhof (of buitenhof) was er natuurlijk licht: overdag de zon en 's nachts de maan en de sterren. In het heilige gedeelte achter het eerste voorhangsel brandde kunstlicht, door middel van een zevenarmige kandelaar. Maar in het heilige der heiligen, achter het tweede voorhangsel, was er natuurlijk licht noch kunstmatig licht. Het enige licht dat hier scheen, was afkomstig van de bovennatuurlijke aanwezigheid van de almachtige God, die verbleef in dat kleine domein in de tent. Die lichtgevende aanwezigheid van God wordt in het Hebreeuws 'shekina' genoemd, wat 'verblijven' betekent - de zichtbare heerlijkheid van God verblijft in het heilige der heiligen. Dit (of eigenlijk Hij) was de enige lichtbron in het allerheiligste, dit derde gedeelte van de tabernakel. Het was het zichtbare verblijf van God, temidden van Zijn volk.

Deze drie gedeelten van de tabernakel komen overeen met veel aspecten van onze ervaring, maar ik wil ze graag belichten vanuit de drie gebieden van de menselijke persoonlijkheid: lichaam, ziel en geest. Zoals ik al eerder schreef, aanbidden we God niet in de eerste plaats met ons lichaam of met onze ziel, maar met onze geest. De voorhof is dan dus het beeld van ons lichaam. Het heilige komt overeen met de ziel. En het allerheiligste is het beeld van onze geest. Alleen in de geest kunnen we relatie met God hebben, door middel van aanbidding. Daarom is het allerheiligste - onze geest - het gebied waar onze aanbidding voor het grootste deel plaatsvindt.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat U mijn geest verlicht met Uw heerlijke aanwezigheid, terwijl ik U aanbid. Wat wonderlijk Heer, dat U - de Eeuwige en Almachtige - Zelf verblijft in het domein van mijn geest en daar de bron bent van licht, zodat ik op mijn beurt Uw licht kan zijn in mijn omgeving! Dank U wel! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

EGYPTE

Veel mensen in Egypte zijn getroffen door de virus pandemie. Vrienden hebben geliefden verloren, sommigen zijn hun baan kwijt, en veel voorgangers en fulltime-zendingswerkers hebben al lange tijd geen inkomen gehad. Bid met ons mee voor allen die zijn getroffen, dat God troost en voorziening zal geven, en dat we door middel van Dereks onderwijs kunnen bemoedigen en zegenen.

DANKPUNTEN EGYPTE

  • God heeft een deur geopend om 100 episodes van Dereks radioprogramma’s uit te kunnen zenden in het Arabisch, op zes nieuwe stations, 14 keer per dag! Het is in de vorm van een dialoog tussen gastsprekers, afgewisseld met onderwijs van Derek en een lied. Vijf van de stations zijn online, dus wereldwijd kunnen Arabisch sprekende mensen worden bereikt.
  • De Arabische facebook pagina heeft 110K likes gehad, sommige met privégesprekken op messenger, om vragen te stellen. Veel vragen komen van ongelovigen, allemaal met verschillende achtergronden.
  • Het opnemen van de tekst van vier nieuwe boeken is afgerond; ze zijn nu gereed voor publicatie op onze mobile app en op de Arabische website.