sluit
Shop Doneer

Méér dan genoeg!

Leestijd: 2 min.
Vanuit mijn achtergrond in de filosofie - waarin logisch redeneren een belangrijke plaats inneemt - kan ik theorieën en leerstellingen in geloof aannemen, maar vroeg of laat zal ik toch gaan zoeken naar logische verbanden. Zo gebeurde dat ook met deze gedachte over het bloed van Jezus. Pas toen ik begon na te denken over de waarheid dat de ziel van het leven in het bloed zit (zoals we gisteren zagen), werd de diepte van verzoening levend en logisch voor me.
Jarenlang had ik geloofd in de verzoening - het feit dat Jezus het zoenoffer was voor de zonde. Ik wist dat Zijn offer vergeving betekent voor de hele mensheid. Maar toen begon ik na te denken over hoé de ziel van Gods Zoon gegeven werd ten gunste van de mens. Ik bedacht me dat het leven van God de Schepper oneindig veel meer waard moet zijn dan het leven van alle schepselen die Hij ooit heeft geschapen. Daarom was de ziel van de Zoon van God dus meer dan genoeg als verzoening voor alle zielen van de totale mensheid. Psalm 130:7 zegt: Bij Hem is veel verlossing. Met andere woorden: God heeft niet alleen betaald, maar Hij heeft zelfs méér dan genoeg betaald voor jouw en mijn verlossing!
Dit besef zal, als je er goed over nadenkt, Jezus' offer eindeloos veel waardevoller voor je maken. Zijn eigen ziel, die Hij aan het kruis gaf door Zijn bloed, was het overvloedige offer om het menselijk ras te verlossen, volgens het principe dat we zojuist hebben bestudeerd: een ziel voor een ziel. We moeten dan ook zeer zorgvuldig zijn in de manier waarop we over het bloed van Jezus spreken. Ik heb evangelische, charismatische leiders horen zeggen: ,,Het bloed klinkt zo negatief; het was slechts de prijs die betaald moest worden voor de zonde. De kracht ligt in de opstanding...'' Ik geloof dat niet en adviseer je die gedachtegang nooit te volgen, of om op welke manier dan ook klein te denken over het bloed van Jezus. Ongelukkig genoeg is de kerk vandaag doordrenkt van allerlei onderwijs dat niet voortkomt uit de Bijbel. Sommige denominaties hebben uit hun gezangenboeken zelfs alle verwijzingen naar het bloed van Jezus verwijderd! Ik vraag mij dan af, wie zit daar achter? In ieder geval komt het niet bij God vandaan! Leviticus 17:11 zegt: Het leven is in het bloed. Leven is toch niet bepaald negatief te noemen, of wel? Leven is het meest positieve, het prachtigste wat iemand ooit kan overkomen. Het leven van God Zelf is in Jezus' bloed; en volgens mij kijkt de hemel kijkt met afschuw naar alles wat het bloed van Jezus tekort doet. De hemel zelf - God en Zijn engelen - was immers getuige van het offer, waar Jezus iedere druppel van zijn levensbloed uitstortte. Bovendien geloof ik dat als we onze waardering voor het bloed van Jezus uiten, we daarmee de Heilige Geest uitnodigen. De evangelist Wesley schreef een prachtig gezang: ,,Waakt op mijn ziel, waakt op!'', met daarin de zin: ,,Zijn Geest antwoordt op het bloed.'' Als we de waarheid over Jezus' bloed proclameren, dan zegt de Heilige Geest: ,,Daar wil ik bij zijn. Die mensen spreken de waarheid, daar wil ik zijn!''


Hemelse Vader, dank U wel voor de immense kracht die er is in het bloed van Jezus. Dank U Vader, dat Uw eigen Geest reageert als ik pleit op het bloed van Jezus. Ik belijd die kracht over mijn eigen leven en dat van mijn familie! Amen.