Shop Doneer

Met Christus geborgen in God

Leestijd: 3 min.

Laten we lezen wat Paulus over deze verborgen plaats schrijft aan de Kolossenzen.

Als u nu met ​Christus​ ​opgewekt​ bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar ​Christus​ is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met ​Christus​ verborgen in God. Wanneer ​Christus​ geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kolossenzen 3: 1-4)

Let op de sleutelwoorden: uw leven is met Christus verborgen in God. Dit gaat niet over de toekomst in de komende wereld; het is nú al zo. Je bent nú al met Christus verborgen in de verborgen plaats bij God. Paulus zegt: U bent gestorven. Dat wijst op het kruis. Het geheimenis is dat toen Jezus stierf, Hij niet voor zichzelf stierf, maar voor ons. Hij was onze vertegenwoordiger, onze plaatsvervanger. Hij betaalde de schuld en stierf onze dood. Als we dit goed begrijpen en door geloof ontvangen wat de Bijbel hierover zegt, dan is het dus zo dat wij gestorven zijn toen Jezus stierf.

Ergens anders zegt Paulus: Ik ben met ​Christus​ gekruisigd; en niet meer ik leef, maar ​Christus​ leeft in mij. (Galaten 2:20)

Paulus zegt eigenlijk voortdurend in zijn brief aan de Kolossenzen: Je bent gestorven. Door de dood van Jezus ben je de dood gepasseerd. Door het kruis ben je binnengegaan in een nieuwe realiteit, die zich niet in de natuurlijke wereld bevindt en die je zintuigen niet kunnen waarnemen. Het is een realiteit die natuurlijke schepselen niet kunnen waarnemen. Het is een realiteit in Christus en we zijn erin verborgen met Hem, in God.

Laten we hier even bij stilstaan en nadenken over de totale veiligheid die deze waarheid met zich meebrengt. Je hebt als het ware dubbele bescherming ontvangen. Ten eerste doordat jouw leven met Christus in God verborgen is in een bovennatuurlijke dimensie; ten tweede omdat niets in het hele universum jou kan raken, tenzij door God en Christus heen. Ons werkelijke leven is niet hier in de zichtbare wereld. We zijn weliswaar lijfelijk aanwezig hier op aarde, maar we hebben een ander soort van leven, dat niet van deze aarde is. Ons werkelijke leven heeft een andere bron. Ons lichaam is slechts een aarden kruik dat dit andere leven bevat (zie 2 Korinthiërs 4:7-12). Paulus zegt dat deze aarden kruik veel druk en moeilijkheden kan doormaken. Er is geen garantie dat we deze niet zullen ervaren, maar in deze aarden kruik bevindt zich een onvergankelijk en onverwoestbaar leven, waarin wij zo geïdentificeerd zijn met Jezus Christus dat ons niets kan gebeuren, tenzij het in de wil van God en Jezus is. Dat is totale veiligheid; veiligheid temidden van oorlog, hongersnood, verderf, aardbevingen, of wat ons ook overkomt. In Christus bevinden we ons in de geheime plaats van de Allerhoogste, beschermd tegen alle kwaad en gevaar. De deur naar deze veilige plaats is het kruis, waar we met Christus gestorven zijn.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel dat mijn leven in Christus geborgen is in U. Wilt U mij steeds dieper van deze waarheid doordringen, zodat ik mij richt op het onvergankelijke, onverwoestbare leven dat U in het kwetsbare aarden vat van mijn lichaam heeft geplant. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

CAMBODJA

  • Bid om de leiding van de Heer voor de manier waarop we Dereks bijbelonderwijs kunnen delen met stammen die de Khmer taal niet als hoofdtaal hebben.
  • Bid dat veel mensen de tweetalige Cambodjaanse website gaan bezoeken (www.dpmcambodia.org/) en worden gezegend door de vele gratis hulpbronnen die beschikbaar zijn.

ZENDINGSBERICHT CAMBODJA

  • Samen met onze partnerbediening One-2-One hebben we een medische kliniek en een kinderprogramma georganiseerd voor 200 dorpsbewoners in de provincie Baray K Thom. Deze actie werd gevolgd door een avondconcert voor 1.000 mensen. Velen hebben Jezus aangenomen, en hebben proclamatiekaarten van Derek gekregen. Lokale kerken hebben gebeden met de nieuwe gelovigen, en hen uitgenodigd voor de kerk.
  • Op het Kerstfeest zijn twee geslaagde acties gehouden in gevangenissen in de provincie Takeo. In één van de gevangenissen, Siem Raep, verblijven bijna 3.000 gedetineerden. Ze kregen cadeautjes en een lunch, en we konden in de bediening staan. Er werden geestelijke banden verbroken en velen aanvaardden Jezus.