sluit
Shop Doneer

Samenwerken met de Geest

Leestijd: 2 min.

We beginnen met een vrij indringend citaat over de Heilige Geest uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs:

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugensprekers, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed. (1 Timoteüs 4:1-5)

Paulus zegt hier in de eerste plaats dat het afzien van een huwelijksrelatie (celibaat, de leefstijl die hij zelf had uit toewijding aan de zaak van Christus) niet automatisch leidt tot heiligheid. Sterker nog, als we de geschiedenis van de Kerk bestuderen zien we overduidelijk dat dit lang niet altijd een leven van heiligheid voortbracht. Soms bracht het zelfs het tegendeel!

Hetzelfde geldt voor vele andere rigide regels en voorschriften. Over het volgen van een dieet, schrijft Paulus dat alles wat God geschapen heeft goed is. Nu moeten we wel in overweging nemen dat het goede voedsel dat God hier bedoelt, door ons mensen vaak kan worden vermengd met slechte en ongezonde ingrediënten, afhankelijk van hoe we het bereiden. Neem dus wel de tijd om onderscheid te maken tussen dingen die goed voor je zijn en voeding die slecht voor je is. Hierin is het goed om samen te werken met de Heilige Geest. Hij is het immers die jouw 'tempel' bewoont – dus probeer gevoelig te worden voor wat Hij je te binnen brengt, op het moment dat je keuzes maakt.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus en het werk van Uw Heilige Geest. Ik wil met Uw Geest samenwerken om te onderscheiden wat goed en wat slecht is voor mijn lichaam. Ik wil zuinig zijn op mijn lichaam, omdat het een tempel is voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door Jezus' bloed. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.