Shop Doneer

Met de vreze des Heren raak je niet gefrustreerd of teleurgesteld

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we het wijze advies uit Spreuken 3, dat in de vreze des Heren grote gerustheid ligt, en dat zelfs onze zonen er een schuilplaats in vinden. Degene die de vreze des Heren heeft, mag een schuilplaats verwachten voor zijn kinderen. Geloof me, in de wereld waarin we vandaag leven, is het belangrijk om een schuilplaats te hebben.

De vreze des Heeren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken. (Spreuken 14:27)

Zelfs als we leven in een wereld waarin hardheid en geweld lijkt toe te nemen, beschikken we over een bron van leven, die ons helpt te ontkomen aan de strikken van de dood. Enkele hoofdstukken verder lezen we:

De vreze des HEEREN is ten leven, verzadigd overnacht men, door geen kwaad bezocht. (Spreuken 19:23)

Dit is een van de meest verbazingwekkende uitspraken in de Bijbel. Volgens mij belooft geen enkel vers meer dat wat hier wordt beloofd... Als we de vreze des Heren hebben, zullen we voortdurend verzadigd zijn. Omgekeerd, als we gefrustreerd en teleurgesteld zijn, dan is dat misschien een indicatie dat we in ons leven de vreze des Heren missen.

Behalve dat de vreze des Heren ons blijvende verzadiging geeft, bewaart zij ons ervoor door het kwade bezocht te worden. We kunnen urenlang nadenken alleen al over deze drie beloften over de vreze des Heren: ze is ten leven, we overnachten verzadigd, en we worden door geen kwaad bezocht.

Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven. (Spreuken 22:4)

Nederigheid combineren we altijd met de vreze des Heren. Het is onmogelijk om hoogmoed - het tegenovergestelde van nederigheid - te combineren met de vreze des Heren. Als we nederigheid in praktijk brengen en de vreze des Heren hebben, belooft Gods Woord ons rijkdom, eer en leven.

Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des HEEREN. Want juist dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden. (Spreuken 23:17-18)

We moeten de hele dag ijverig zijn in de vreze des Heren. Dit houdt in dat ons hele leven en onze leefstijl (de dingen die we doen en de keuzes die we maken) doortrokken is van de vreze des Heren. De leefstijl van iemand die wandelt in de vreze des Heren is opvallend anders en buitengewoon aantrekkelijk, heel de dag...

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat de vreze des Heren mij en mijn kinderen een schuilplaats biedt, en dat rijkdom, eer en leven mij en mijn familie te beurt vallen als ik de vreze des Heren in mijn leven koester... Dank U voor Uw voortdurende trouw en liefde die mij verzadigt. Amen

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Heiligheid is geen optie vertelt over het prachtige geheim dat schuilt in een heilig, Godvrezend leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.