Shop Doneer

Met ontferming bewogen

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Zoals een Vader bewogen is met zijn kinderen, zo is de Heer bewogen met mij
Hoe wordt bewogenheid omschreven in de Bijbel? Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van Markus:
En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, innerlijk met barmhartigheid bewogen, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem, en hij werd gereinigd. (vers 40-42)
Er staat dat Jezus 'innerlijk met barmhartigheid (of ontferming) bewogen werd'. In het Grieks staat hier een woord dat refereert aan de ingewanden - bewogenheid is een gevoel vanuit de 'nieren' of de ingewanden. De King James Version vertaalt het woord ergens anders ook met de 'ingewanden van bewogenheid' (1 Johannes 3:17).
Toen mijn eerste vrouw Lydia het materiaal voor haar levensverhaal schreef (later verschenen in romanvorm: Ontmoeting in Jeruzalem), gebruikte ze deze woorden letterlijk: ,,Mijn ingewanden werden bewogen". De redacteurs van de uitgeverij legden haar uit dat dit niet de juiste manier was om dat gevoel te beschrijven. Maar in iedere klassieke taal die ik ken - Latijn, Grieks en Hebreeuws - wordt het diepste binnenste van de mens niet beschreven als het hart, maar als de ingewanden. Of het nu gaat om liefde of angst, haat of welke andere emotie dan ook, de plaats waar ze vandaan komen zijn de ingewanden, het 'diepste innerlijk' begint daar. Kijkend naar Jezus' voorbeeld, kijken ook wij vandaag op naar de massa, en worden in ons innerlijk met ontferming bewogen, omdat we zien dat ze moe zijn en afgemat (Matt. 9:36).

Dank U Heer, voor uw zorg voor mij. Leer ons herkennen hoe ons innerlijk met ontferming bewogen wordt, als we met uw ogen kijken naar de mensen in nood, om ons heen. Laat mij op dezelfde manier reageren vanuit mijn diepste wezen. Want zoals een Vader bewogen is met zijn kinderen, zo is de Heer bewogen met mij. Amen.