Shop Doneer

Met volle zekerheid

Leestijd: 2 min.

Paulus beschrijft Abraham als een van de beste voorbeelden van iemand die met volle zekerheid aan zijn belijdenis vasthield zonder te wankelen. Paulus schreef:

En niet verzwakt in het geloof heeft hij er geen acht op geslagen dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. (Romeinen 4:19)

Echt geloof gaat de feiten niet uit de weg. Een houding die niet bereid is de feiten onder ogen te zien, is geen houding van geloof. Abraham probeerde niet zichzelf te misleiden; hij hield zichzelf niet voor de gek door zich in te beelden dat de dingen anders waren dan ze waren. Met zijn zintuigen zag hij een lichaam dat al zo goed als dood was, net als de baarmoeder van zijn vrouw Sara. Maar hij ging niet af op wat hij zag. Paulus vervolgt:

En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. (vers 20-22)

Abraham wordt de vader van allen die geloven genoemd (zie vers 11), en we worden aangemoedigd om in de voetsporen van zijn geloof te wandelen (zie vers 12). Het is de bedoeling dat wij dezelfde weg van geloof afleggen en de belofte van God pakken, onze belijdenis uitspreken, er onwankelbaar aan vasthouden, en weigeren om afgeleid te worden door wat onze zintuigen ons vertellen. We moeten voorbij de zichtbare dingen kijken en ons richten op de onzichtbare wereld, om in geloof onze trouwe hogepriester te zien, daar aan de rechterhand van God.

Gebed van de dag

Dank U voor Uw trouw, Heer – U geeft me hoop. Ik erken dat ik de feiten onder ogen zie, zonder te wankelen in mijn geloof. Ik zal mij vasthouden aan mijn belijdenis, zonder te wankelen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.