Shop Doneer

Mijn lichaam is voor de Heer

Leestijd: 2 min.
Stel uw leden niet ter beschikking aan de ​zonde​ als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:13)

We geven onze lichaamsdelen aan God en zeggen: 'Here God, gebruik mij.' Vervolgens moeten we de tempel van ons lichaam echter wel heilig houden. Paulus schreef:

Het lichaam nu is niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. (1 Korinthe 6:13)

Vandaag de dag noemen we seksuele immoraliteit vaak 'seks voor het huwelijk' of 'buitenechtelijke seks'. God heeft Zijn woordkeuze voor de zonde echter nooit veranderd. Het lichaam is niet bedoeld voor seksuele ervaringen buiten het huwelijk; het lichaam is voor de Heer. En daarna: De Heer is voor het lichaam. Is dat niet prachtig? Als ons lichaam voor de Heer is, dan is de Heer ook voor ons lichaam. Maar er is ook een zekere voorwaarde in te lezen: De Heer kan alleen voor ons lichaam zijn, als wij ons lichaam eerst aan Hem geven. Paulus was een nuchtere man die met mensen sprak over de dingen waar ze mee bezig waren. In deze tekst betrekt hij het gebruik van ons lichaam op seksualiteit en schrijft hij direct en onomwonden:

Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. (1 Korinthe 6:18)

Velen interpreteren deze tekst als een waarschuwing tegen seksueel overdraagbare aandoeningen zoals HIV, gonorroe of syfilis. Dit zijn zeker gevolgen van seksuele immoraliteit, maar ik geloof dat Paulus' onderwijs verder gaat dan dat. Ik geloof dat seksuele immoraliteit ook de algemene gezondheid van ons lichaam in gevaar brengt. Vaak als christenen om genezing bidden, ontvangen ze die niet omdat zonde zoals immoraliteit een blokkade vormt. Vaak vraagt God ons om die grondoorzaak te zoeken, ons ervan te bekeren en het recht te zetten, zodat we genezing kunnen ontvangen.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw overwinning aan het kruis. Ik geef mijn lichaam aan U Heer, en proclameer dat mijn ledematen werktuigen zijn van de gerechtigheid, aan U overgegeven voor Uw dienst en tot Uw verheerlijking. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.