Shop Doneer

Mijn ontzagwekkende beloning

Leestijd: 2 min.
Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. (1 Timoteüs 6:10)

Geldzucht is de wortel van allerlei soorten kwaad. Als we de liefde voor geld in ons leven toelaten, dan komen daar allerlei slechte dingen, verleidingen en pijn uit voort. De oplossing is:

zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Mattheüs 6:33)

Zorg dat je prioriteiten juist zijn. God weet dat we bepaalde zaken nodig hebben, maar het is vaak een kwestie van prioriteiten. In de Bijbel staan veel beloften over de aanwezigheid en de voorziening van de Heer:

  • Het Woord van de HEERE kwam tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, ik ben voor u een schild; uw loon is zeer groot. (Genesis 15:1, of zoals in de NASB-vertaling: Ik ben uw schild, uw alles overtreffende beloning.)
  • Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met ​Mozes​ geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. (Jozua 1:5)
  • De HEERE is mijn ​Herder, mij ontbreekt niets. (Psalm 23:1)
  • De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog doen? (Psalm 118:6)

De Heer is bij ons en voor ons. Er is geen enkele reden voor angst. Wat kan een mens ons nog doen als God voor ons is? Paulus schreef in Romeinen 8:31:

Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U mij helemaal kent. Ik proclameer dat ik wat ik van U vraag ook ontvang, als ik bid. U voorziet in mijn nood. Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.