Shop Doneer

Mijn ontzagwekkende beloning

Leestijd: 1 min.
Weekthema:
Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik Hem erom vraag.
Want geldzucht is een wortel van alle (of 'allerlei soorten van', NASB)kwaad. Door daarnaar te hunkeren, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. (1 Timoteüs 6:10)
Geldzucht is de wortel van allerlei soorten kwaad. Als we de liefde voor geld in ons leven toelaten, dan komen daar allerlei slechte dingen, verleidingen en pijn uit voort. De oplossing is:
zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)
Zorg dat je prioriteiten juist zijn. God weet dat we bepaalde zaken nodig hebben, maar het is vaak een kwestie van prioriteiten. In de Bijbel staan veel beloften over de aanwezigheid en de voorziening van de Heer:
Het woord van de HEERE kwam tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, ik ben voor u een schild; uw loon zeer groot.(Genesis 15:1)
(NASB zegt: Ik ben uw schild, uw alles overtreffende beloning.)
Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. (Jozua 1:5, NBG)
De HEERE is mijn Herder; mij zal niets ontbreken. (Psalm 23:1)
De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog doen? (Psalm 118:6)
De Heer is bij ons en voor ons. Er is geen enkele reden voor angst. Wat kan een mens ons nog doen als God voor ons is? Paulus schreef in Romeinen 8:31: Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Dank U Vader, dat U mij volledig kent. Ik proclameer dat de Heer mijn alles overtreffende beloning is; de Heer is met mij en voor mij. Hij is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Mijn Vader weet wat ik nodig heb, nog voordat ik erom vraag. Amen.