Mijn persoonlijke herder

Voor de vijfde verbondsnaam van God bladeren we naar één van de bekendste gedeelten van de Bijbel: Psalm 23. Deze wordt ook wel 'De Psalm van de herder' genoemd. De prachtige naam Jahweh Roï is misschien wel de meest bekende naam van God, want hij betekent: 'De Heer is mijn herder'. We zullen de verzen van deze psalm op volgorde doorlopen. We beginnen met vers 1, waar we deze naam van Jahweh tegenkomen.
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Het is verbazingwekkend hoeveel de Bijbel kan zeggen met slechts een paar woorden. Vooral in het oorspronkelijke Hebreeuws wordt dit duidelijk. In het Hebreeuws bestaat dat hele eerste vers van Psalm 23 uit slechts vier woorden: Eerst 'Adoni Roi', wat betekent 'de Heer is mijn herder. En dan: 'Lo eschtha': 'Ik heb niets meer te wensen'. Bedenk eens hoe onmetelijk veel er besloten ligt in deze vier woorden. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Is dat geen adembenemende uitspraak? Het ontbreekt mij aan niets. In iedere nood die ooit zou kunnen ontstaan in mijn leven, wordt voorzien. Ik zal nooit in een situatie terechtkomen dat er iets is wat ik echt nodig heb, terwijl het niet voor mij beschikbaar is. De Heer heeft mij dat toegezegd vanuit zijn verbondsrelatie met mij en mijn verbondsrelatie met Hem, want Hij is mijn herder!
Neem even een moment om stil te staan bij alles wat besloten ligt in die prachtige naam, Jahweh Roï. Het is zo belangrijk om goed te begrijpen dat het gaat om een persoonlijke relatie met God. Dat is de basis voor al het andere. Het is ook een individuele relatie. David zegt: ''De Heer is mijn herder." Het is heel direct, heel persoonlijk. In een andere Psalm zegt David:
Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister. (Psalm 80:2)
Dus de Heer is de herder van Israël als volk. En David zou in Psalm 23 gezegd kunnen hebben: ''De Heer is onze herder." Maar dat zegt bij lange na niet zoveel als 'De Heer is mijn herder'. Kunt u/kun jij dat ook zeggen? ''De Heer is mijn herder." Heb je die individuele, persoonlijke relatie met de Heer?

O hemelse Vader, wat ben ik bevoorrecht dat ik U Jaweh Roï, mijn Herder, mag noemen! Wat ligt er een wereld van voorziening en veiligheid besloten in die naam! Dank U wel dat die heerlijke openbaring van wie U bent ook voor Uw verbondsvolk Israël duidelijk zal worden, zodat veiligheid in U ook hun deel zal zijn. Amen.