sluit
Shop Doneer

Mijn Vader blij maken

Leestijd: 2 min.
Gisteren hebben we gezien dat al wie de wil van God doet, tot in eeuwigheid blijft. In het leven van Jezus zien we een prachtig voorbeeld van toewijding aan Gods wil. In Johannes 6:38 zegt Hij hierover:
...Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die mij gezonden heeft.
Jezus' enige motivatie op aarde was de wil van zijn Vader te doen. Er is een interessante geschiedenis waarin dit duidelijk naar voren komt. In Johannes 4 lezen we dat Jezus uitrust bij de bron van Jakob. Zijn discipelen zijn op weg om eten te kopen in een nabijgelegen dorp. Kennelijk hadden de Heer en zijn leerlingen behoefte aan voedsel. Op dat moment verschijnt een Samaritaanse vrouw ten tonele en Jezus spreekt haar aan over het water van het eeuwige leven. Door dit bijzondere gesprek komt de vrouw tot een zekere toewijding aan Jezus. Op dat moment komen zijn discipelen terug met het voedsel dat ze hadden gekocht. Dan staat er het volgende:
Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: 'Rabbi, u moet iets eten.' Maar Hij zei: 'Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.' 'Zou iemand Hem iets te eten gebracht hebben?' zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei: 'Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.De discipelen zijn verbaasd omdat Jezus honger had op het moment dat ze erop uit gingen om voedsel te kopen. Nu ze echter zijn teruggekomen met voedsel, heeft Jezus plotseling geen honger meer. Waar heeft hij zo snel voedsel vandaan gehaald? ,,Mijn voedsel", zei Jezus, ,,is de wil te doen van degene die Mij gezonden heeft om zijn werk te volbrengen".
Is dat geen opmerkelijke uitspraak? Wat is de betekenis van voedsel voor ons? Precies, het is onze bron van kracht en ondersteuning. Toch zegt Jezus dat Hij een andere bron heeft die Hem kracht geeft, en dat is niet het natuurlijke voedsel, maar het doen van de wil van God. Het doen van zijn wil voorziet in kracht en vitaliteit.
Door Gods wil te doen was Jezus absoluut veilig. We lezen in de evangeliën dat Jezus diverse keren werd bedreigd met de dood, maar dat zijn vijanden niets tegen Hem konden uitrichten, omdat het niet de wil van God was dat Hij op die manier of op dat tijdstip zou sterven. Zo lezen we bijvoorbeeld in Johannes 7:30:
Toen wilden ze Hem grijpen, maar niemand deed Hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was.
Jezus werd niet beschermd door bewapende lijfwachten. Hij was daar gewoon, op natuurlijk niveau net zo kwetsbaar als ieder ander, maar niemand kon Hem raken, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Hij was toegewijd om de wil van God te volbrengen, totdat die wil in zijn leven was vervuld.

Heer, ik zie dat er bescherming ligt in het doen van uw wil. Help mij om net als Jezus, mijn grote voorbeeld en mijn Heer, elke dag weer te zeggen: ,,Mijn voedsel is uw wil te doen!''. Amen.