Shop Doneer

Naäman koos voor gehoorzaamheid

Leestijd: 4 min.

Gisteren lazen we over Naäman, die beladen met rijkdom naar Elisa afreisde, om genezing te zoeken van zijn melaatsheid. Maar het verhaal kreeg eerst nog een grimmige wending:

Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: 'Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn'. Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: 'Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HEERE, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden?' Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. (2 Koningen 5:10-12)

Naäman was net als zovelen van ons. Hij had God voorgeprogrammeerd, in de zekerheid dat God hem zou genezen en was ervan overtuigd dat hij wist hoe dit zou gaan gebeuren. Toen de dingen echter niet gingen zoals hij had verwacht, ging hij boos weg nadat hij één blik op de rivier de Jordaan had geworpen. Nu is de rivier de Jordaan niet mooi, maar modderig. Ik ben gedoopt in de Jordaan, en toen ik daar in het water stond, zakte ik tot mijn enkels in de vloeibare modder op de bodem van de rivier. Ik kan dus duidelijk meevoelen met Naämans reactie van weerzin.

Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: Was u en u zult rein zijn! (2 Koningen 5:13)

Als Elisa al het goud en zilver van Naäman zou hebben gevraagd als honorarium, dan zou deze het zonder aarzeling hebben betaald. Het probleem was dat de opdracht te gemakkelijk was, te simpel. En dat is het voor veel mensen vandaag de dag nog steeds. Maar dank God voor Naämans dienaren en dat hij zo verstandig was om naar hen te luisteren. Hij begon ware nederigheid te leren.

Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het Woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. (2 Koningen 5:14)

Bedenk eens wat dit inhoudt. Naäman pronkt met al zijn militaire opsmuk - zijn vier sterren, zijn epauletten en zijn medailles - en hij moet (net als de kameel die door het oog van de naald moet) alles afleggen! Wat zit er onder de oppervlakte? Melaatsheid. Hij moest het laten zien aan zijn dienaren, aan de mensen die op de oever stonden... aan iedereen.

De les die we leren is: Er bestaat niet zoiets als gedeeltelijke gehoorzaamheid. Er was Naäman gezegd zich zeven keer in de Jordaan onder te dompelen. Wat denk je dat er gebeurd zou zijn als hij na vijf keer was opgehouden? Persoonlijk ben ik overtuigd dat er na vier of vijf keer nog niets veranderde. Pas na de zevende onderdompeling veranderde alles. Als God zeven keer zegt, dan bedoelt Hij niet zes of acht; Hij bedoelt precies wat Hij zegt.

Gebed van de dag

Heer, laat mij scherp luisteren om Uw stem te horen en Uw instructie te verstaan. Net als David bid ik: Hoed Uw knecht voor overmoed; laat die niet over mij heersen. Laat mij U dienen met mijn hele hart, heel mijn ziel, en al mijn verstand. Amen.

Boeken over nederigheid en trots

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over nederigheid en trots? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je je trots aflegt en Zijn offer centraal zet in jouw leven!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.