Shop Doneer

Jezus, Naam boven alle naam!

Leestijd: 3 min.
En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. (Mattheüs 23:12)

Nadat Lucifer tegen God was opgestaan en uit de hemel was neergeworpen, werd zijn naam veranderd in satan. In plaats van de zoon van de dageraad (degene die licht brengt; dus degene die de dageraad aankondigt), werd hij satan (de verzetter, de tegenstander, degene die Gods doelen en Gods volk tegenwerkt). Hij is een schoolvoorbeeld van het negatieve aspect van de universele waarheid dat wie zichzelf zal verhogen, vernederd zal worden. (Mattheüs 23:12)

Laten we het positieve aspect van die waarheid eens onderzoeken. Het staat verwoord in de tweede helft van het vers: wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. In dit opzicht bestaat er de meest perfecte tegenstelling tussen Lucifer (die satan werd) en Jezus (die van nature de Zoon van God, God Zelf was en is). Satan strekte zich uit naar boven, maar gleed uit en viel; Jezus boog Zich neer en werd verhoogd.

Als we ons kunnen concentreren op die twee wezens, zien we de meest perfecte illustratie van deze waarheid. En die waarheid is van toepassing op elk gebied van ieder leven, in elke tijd en situatie. De weg omhoog leidt omlaag. In Filippenzen 2 spoort Paulus de gelovigen aan om zich te richten op het vooruitzicht van Christus:

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (Filippenzen 2:5-11)

Paulus maakte de opmerking dat de houding van Christus lijnrecht het tegenovergestelde is van die van satan, die het gelijk zijn aan God wél als roof beschouwde. Satan strekte zich ernaar uit, greep ernaar, gleed uit en viel - onherroepelijk.

And Can It Be’, één van de grootste hymns van Charles Wesley, zegt: ‘Hij ontledigde Zichzelf van alles, behalve van liefde.’

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor het grote, tijdloze voorbeeld dat U gaf en dat ook ik mij - net als U - mag ontledigen van mijzelf en U mag navolgen in alles. Help mij om diezelfde gestalte van een slaaf aan te nemen, en vanuit Uw kracht andere mensen mag helpen, dienen en tot bloei brengen. Amen.

Boeken over vernedering

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over hoe Jezus Zichzelf vernederde door te sterven voor jou en mij? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen ontdek je hoe belangrijk het is dat Jezus' offer aan het Kruis centraal staat in jouw leven. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God! (1 Korinthiërs 1:18)
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op om jezelf te vernederen. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Genade of niets neemt Derek je mee in de onpeilbare diepte van Gods genade voor jou. Een absolute must om vrij te komen van een leven van zelf worstelen en proberen.
  • Jezus' ontving een Naam boven alle naam. Proclameer Zijn Naam vandaag met de proclamatiekaart Naam boven alle naam!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.