Shop Doneer

Naar Zijn goedertierenheid

Leestijd: 2 min.

Psalm 51 is een gebed wat David bad toen hij in diepe nood zat en zijn ziel boven de afgrond hing. Het was een gebed van bekering nadat zijn zonden waren ontdekt: overspel met Batseba en vervolgens het in scène zetten van de moord op haar echtgenoot Uria. David schreef:

Wees mij ​genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn ​overtreding​ uit overeenkomstig Uw grote ​barmhartigheid. (Psalm 51:3)

Wat hier vertaald is met 'overeenkomstig Uw goedertierenheid' betekent letterlijk 'naar Uw verbondhoudende trouw'. David bedoelde: 'U heeft uzelf toegewijd om mij te vergeven als ik aan de voorwaarden daarvoor voldoe; daar beroep ik mij nu op.' Het is erg belangrijk om God op die manier te benaderen. In Psalm 106:1 staat:

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid (of: verbondhoudende trouw) is voor eeuwig.

Genade is een aspect van Gods eeuwige natuur. In Hebreeën 4:16 lazen we al eerder:

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de ​genade, opdat wij ​barmhartigheid​ verkrijgen en ​genade​ vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

We hebben Gods goedheid nodig, maar ook Zijn genade. Wat zegt de Bijbel over genade? Dat het niet verdiend kan worden door ervoor te werken. Religieuze mensen denken ten diepste dat ze alles moeten verdienen. Als gevolg daarvan hebben ze de neiging om Gods genade aan de kant te schuiven. Zoals Paulus schreef:

Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. (Romeinen 11:6)

In Hebreeën 4:16 worden twee dingen genoemd die we niet kunnen verdienen; goedheid en genade. Genade hebben we nodig voor het verleden - goedheid voor de toekomst. Alleen door Gods genade kunnen we de mensen worden die Hij voor ogen heeft en kunnen we het leven leiden dat Hij verlangt.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat ik vrijmoedig tot U mag komen. Ik proclameer dat ik kom op basis van Uw goedertierenheid, Uw verbondhoudende trouw. Zo vind ik genade voor mijn verleden en goedheid voor mijn toekomst. Ik zal vrijmoedig dicht bij de troon van de genade komen. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.