Shop Doneer

Naderen tot God op basis van wat Jezus heeft gedaan

Leestijd: 2 min.
Thema: Leer bidden

De volgende voorwaarde voor verhoord gebed is heel eenvoudig. De Bijbel leert ons dat we moeten bidden in de Naam van Jezus. We kijken naar één voorbeeld. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden (Johannes 16:23,24). Wat houdt dit in? Ik denk dat deze tekst drie waarheden bevat, die we de komende drie dagen gaan behandelen.
Ten eerste, als we bidden in de Naam van Jezus, dan naderen we tot God op basis van wat Jezus voor ons heeft gedaan.
1 Petrus 3:18 zegt: Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Jezus droeg voor ons de straf toen Hij stierf in onze plaats. Hij nam ook onze schuld en veroordeling op zich, wat de weg voor ons opende om tot God te naderen zonder schuld of schaamte. We hebben nu het recht om bij God te komen.
In Efeze 2:13 zegt Paulus: Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Het bloed van Christus is het zichtbare, eeuwige bewijs van het offer dat Jezus voor ons bracht. Als we komen in de Naam van Jezus, dan komen we op basis van het bloed dat Hij voor ons vergoot. In Hebreeën 12 staat dat wij niet meer hoeven te naderen met angst, zoals het volk in het Oude Testament, maar dat we mogen naderen tot het bloed van de besprenging: U bent genaderd … tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem… tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel (vers 22,24). Hier zien we een prachtige vergelijking, gebaseerd op een gebeurtenis in het Oude Testament. Je zult je herinneren uit Genesis dat Kaïn zijn broer Abel vermoordde. God zei: „Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt...” (Zie Genesis 4:11).
Hier zegt de schrijver van Hebreeën dat het bloed van Jezus voor ons heeft gevloeid in de hemelse gewesten. Het spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Met andere woorden, waar het bloed van Abel riep om vergelding, daar spreekt Jezus’ bloed van verzoening, genade, vergeving.
Als ik het soms moeilijk vind om te bidden, dan is mijn grootste troost dat zelfs als ik niet weet wat ik moet zeggen, het bloed van Jezus altijd voor mij spreekt in de hemel. Dat is een deel van wat het betekent als ik bid in de Naam van Jezus, en erken dat ik tot God nader op basis van wat Jezus voor mij heeft gedaan.
Vader, ik dank U, dat ik niet met angst tot U hoef te naderen , maar dat ik tot U mag naderen op basis van wat Jezus voor mij heeft gedaan en dat het bloed van Jezus voor mij spreekt in de hemel. Dank U voor het geweldige voorrecht dat ik in Jezus’ Naam mag bidden.