Shop Doneer

Kerstoverdenking 5 (Maria): Nederigheid

Leestijd: 4 min.

Ik wil graag naar nog een ander aspect kijken van Maria: haar nederigheid. Als jij zou ontdekken dat je de moeder wordt van de Messias, Degene die over alle volken zal regeren, dan is er misschien de neiging om jezelf een klein beetje belangrijker te vinden dan andere mensen. Maar dat was niet Maria’s reactie. Ik waardeer haar nederigheid ontzettend. En bedenk je dat ze was geboren in Israël toen het land onder de Wet van Mozes stond, en ze als Israëlische verplicht was om de Wet van Mozes in acht te nemen. In Lukas 2:22-24 staat:

En toen de dagen van haar ​reiniging​ volgens de wet van ​Mozes​ vervuld waren, brachten zij Hem naar ​Jeruzalem​ om Hem de Heere voor te stellen – zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal ​heilig​ voor de Heere genoemd worden – en om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

Dus Maria nam niet een houding aan van: “Dat is mooi, God heeft mij een speciale gunst verleend; Hij verwacht nu van mij geen stricte gehoorzaamheid meer. Ik kan met dingen wegkomen waar anderen niet mee kunnen wegkomen.” Ik heb dat soort dingen zien gebeuren in de levens van mensen. Ik heb geregeld gesproken over het onderwerp ‘beproeving’, dat onderdeel is van het leven als christen.

Nu wil ik graag kijken naar de Wet van Mozes, over wat Maria deed, in Leviticus 12:1-4:

De HEERE sprak tot ​Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij zeven dagen ​onrein (ceremonieel onrein). Zij is dan even ​onrein​ als tijdens de dagen van afzondering als zij ongesteld is. En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid ​besneden​ worden. Vervolgens moet zij drieëndertig dagen blijven in het ​bloed​ van haar ​reiniging (in deze ceremoniële reiniging). Niets wat ​heilig​ is, mag zij aanraken, en zij mag niet naar het ​heiligdom​ komen, totdat de dagen van haar ​reiniging​ voorbij zijn.

Dus zelfs toen Maria Jezus voortbracht, nam zij deze wet in acht. Veertig dagen lang raakte zijn niets aan wat geheiligd was. Ze kon de tempel niet binnengaan. Ze werd buitengesloten. En vervolgens, wat ik bijzonder vind, is het offer dat zij bracht, want als we weer kijken naar Lukas 2, dan lezen we: …om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven.

En als we weer terug gaan naar Leviticus 12, naar vers 6:

Wanneer de dagen van haar ​reiniging​ voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet zij een lam van een jaar oud als ​brandoffer​ en een jonge duif of tortelduif als zondoffer bij de ​priester​ brengen, bij de ingang van de ​tent​ van ontmoeting.

Het is heel belangrijk te begrijpen dat Maria ook gewoon een zondaar was, in tegenstelling tot wat veel mensen vandaag belijden. Zij moest ook een zondoffer brengen. Maar wat indruk op me maakt, is dat ze niet genoeg geld hadden voor een lam, ze konden alleen twee tortelduiven brengen. Dus ze waren een arm gezin! En weet je nog wat er over Jezus in de Bijbel staat? Hoewel Hij rijk was, is Hij voor ons arm geworden. (2 Korinthiërs 8:9)

Ik vind het een zegen om Maria haar nederige hart te zien en de realiteit dat ze ook arm was. Ik vraag mensen wel eens: wat is de moeilijkste beproeving? Mensen geven daarop allerlei verschillende antwoorden. Mijn antwoord is: De moeilijkste beproeving is success, en maar weinig mensen slagen voor die test!

Gebed van de dag

Vader God, Uw naam is hoog verheven boven alle andere namen. Van U is de heerlijkheid en alle eer. Vergeeft U mij voor mijn hoogmoed, diep van binnen. Ik erken dat ik zonder U niets ben. Alles wat ik heb, is van U! De lucht die ik inadem heeft U mij gegeven. Zo vaak vergeet ik om Uw leiding en hulp te zoeken. Maar ik wil in Uw wegen wandelen, nederig en gehoorzaam, als een zeer geliefd kind. Amen.


Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.