Shop Doneer

Nederigheid is een doorgaand proces

Leestijd: 4 min.

De afgelopen dagen lazen we over het afleggen van je trots en kiezen voor nederigheid. Nederigheid is vooral heel belangrijk op het gebied van leiderschap. De belangrijkste kwalificatie voor leiderschap in de Kerk van Jezus Christus is de bereidheid jezelf te vernederen. Mattheüs hoofdstuk 20 helpt ons dit te zien:

Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: Wat wilt u? Zij zei tegen Hem: Zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand in Uw Koninkrijk (dat is een vrij eenvoudig verzoek). Maar Jezus antwoordde en zei: U weet niet wat u vraagt; kunt u de drinkbeker drinken die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? Zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij (maar ze wisten niet wat ze zeiden). En Hij zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door Mijn Vader. En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. (Mattheüs 20:20-28)

De moeder van de zonen van Zebedeüs knielde neer, maar ze was niet erg nederig. Er zijn veel uiterlijke daden en houdingen die nederigheid kunnen suggereren, maar nederigheid is in de eerste plaats een innerlijke toestand; een hartsgesteldheid.

Jezus zegt dat de Zoon des Mensen kwam om te dienen, niet om gediend te worden. Opnieuw: de orde van het Koninkrijk is dat als we hoger willen, we lager moeten gaan. Hoe lager we gaan, hoe hoger we komen. En dit is niet een eenmalig iets, maar een doorgaand proces. We komen het Koninkrijk binnen door ons te vernederen, maar als we het Koninkrijk eenmaal binnengekomen zijn, moeten we steeds weer lager, als we promotie willen. We worden 'aller dienaars'.

Deze regel is van toepassing zolang ons leven als christen duurt. Ik betwijfel of iemand werkelijk een zegen kan zijn, als hij niet bereid is zich te vernederen. Zo lang we weigeren te kiezen voor nederigheid, staat onze trots de zegen die God ons wil doen zijn, in de weg.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor het eeuwige voorbeeld dat U voorleefde, van nederigheid en dienstbaarheid om de wil van Uw Vader te doen. Help mij Heer, om net als U voortdurend Zijn wil te kennen en uit te voeren. Maak mij net als Paulus een 'dienaar voor allen', om zo Uw naam te verheerlijken. Amen.

Boeken over nederigheid

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen over nederigheid? Kijk dan eens naar deze titels:

  • In Het Kruis - je kunt er niet omheen lees je hoe Jezus de weg van nederigheid ging, uit gehoorzaamheid aan God. Ontdek hoe belangrijk het is dat je je trots aflegt en Zijn offer centraal zet in jouw leven!
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.