Shop Doneer

Nederigheid oefenen

Leestijd: 1 min.
Veel christenen realiseren zich niet of nauwelijks dat onrechtvaardig lijden deel is van onze roeping. Als christenen zijn we geroepen om onrechtvaardig te lijden. Waarom? Om nederigheid te leren en beoefenen. God zal de omstandigheden zo regelen of creëren, dat wij kunnen zien wat God aan het doen is. En wij moeten daar open voor staan... verwelkomen wat Hij in ons leven aan het doen is.
Nederigheid moet uiteindelijk komen door een beslissing van onze wil. En die beslissing moet uitgewerkt worden in daden, niet in woorden of gevoel.
Jezus zei in Lukas 14:8-11 dat als iemand is uitgenodigd voor een bruiloftsfeest, hij niet op de eerste plaats moet gaan zitten, maar dat hij op de laatste plaats behoort te gaan zitten. Dan kan hij alleen maar hoger komen en zijn positie verbeteren.
John Bunyan schreef in zijn gedicht 'Het lied van de Herder' bijzondere woorden waar ik erg van houd:
he that is down need no fear to fall
he that is low, no pride
he that is humble ever shall
have God to be his guide.
hij die beneden is hoeft geen val te vrezen;
hij die laag is, geen trots;
hij die nederig is zal voor altijd
God hebben als zijn Gids.
Iemand kan niet lager gaan dan de bodem. Als we daar eenmaal zijn, of daar al zijn, dan is er maar één kant die we op kunnen... omhoog! Als de Bijbel zegt: Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen (Jacobus 4:10), dan heeft dit betrekking op onze persoonlijke relatie met de Heer.
Ik heb ontdekt dat één van de beste dingen die je kunt doen, is op de grond gaan liggen voor de Heer. Soms lig ik daar op mijn gezicht (of op mijn rug) en zeg ik tegen Hem: 'Heer, ik wil dat U weet dat ik weet dat dit de plek is waar ik hoor...' En eenmaal daar, op die nederige plaats waar je niet meer voor jezelf kunt vechten, daar wacht ik dan tot ik in mijn geest verlichting voel door de Heer.

Lieve hemelse Vader, dank U voor die bijzondere, nederige, maar ook veilige plek waar ik van tijd tot tijd mag zijn, wetend dat U het bent die voor mij strijdt... als ikzelf maar mijn wapens neerleg en U de gelegenheid geef voor mij te vechten, en mij verlichting te geven in mijn geest. Ik prijs U voor de schoonheid van nederigheid, naar Jezus' voorbeeld. Amen.