Shop Doneer

Nee zeggen tegen je zelf-bewuste ziel

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we hoe Paulus God diende met zijn geest, en zo zelfs verdrukking en moeite met vreugde tegemoet ging. Ik geloof echter dat veel mensen God niet dienen in de geest, maar in de ziel. Daar zullen we het vandaag over gaan hebben.

De ziel is in zekere zin in zichzelf verstrikt. De filosoof Descartes zei: ,,Ik denk, dus ik ben.’’ Typerend voor een filosoof, moest hij beginnen aan zichzelf te bewijzen dat hij bestond. Maar je ziet ook dat hij het had over het denken, dus over het domein van de ziel. Hij wist dat zijn ziel bestond, omdat hij in staat was te denken. De ziel maakt de beslissingen. Als je leest over een evangelisatiecampagne waar honderden mensen een ‘beslissing voor Christus’ hebben gemaakt, dan weet je wie (of wat) die beslissing heeft gemaakt: de ziel. Het is de ziel die gered wordt. De ziel zegt: ,,Ik wil Jezus ontvangen’’, en vervolgens wordt hij gered. Als de ziel zegt: ,,Ik wil er niks van weten!’’, dan is de ziel verloren. Elk mens zonder Christus is een verloren rebel die doelloos rondloopt en niks weet van zijn geweldige waarde in Gods ogen.

De ziel bestaat uit drie onderdelen: de gedachten (het verstand), de wil, en de emoties. De gedachten zeggen: ‘ik denk’, ‘ik vind’, ‘ik stel me voor dat…’ en nog een heleboel andere gedachten. De wil besluit dingen op basis van de gedachten en komt in actie. Het is typerend dat ’ik wil…’ ook een van de eerste zinnetjes is die kleine kinderen leren zeggen. Ten derde, de emoties zeggen: ‘ik voel…’. Een niet wedergeboren iemand wordt dus geregeerd door de volgende drie zinnen: ik denk, ik wil, en ik voel. Dat is wat hun gedrag bepaalt en hun motivaties stuurt. Sommige mensen zijn meer gemotiveerd door ‘ik wil’, anderen voornamelijk door ‘ik denk…’ en weer anderen leven hoofdzakelijk vanuit ‘ik voel…’ Dat is onze zielse natuur.

Mattheüs 16:24-25 openbaart ons een belangrijke voorwaarde die verbonden is aan de ziel:

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven [ziel] zal verliezen om Mij, die zal het vinden’.

Deze verzen vertellen ons dat als we Jezus willen volgen, we drie dingen moeten doen: onszelf verloochenen, ons kruis opnemen, en Hem volgen. Als je jezelf niet verloochent en niet je kruis opneemt, dan kun je Hem niet volgen. Ik weet niet wat er met je zal gebeuren in de eeuwigheid, maar in dit leven kun je Hem niet volgen, tenzij je die eerste twee stappen zet: jezelf verloochenen en je kruis opnemen.

Wat betekent het om jezelf te verloochenen? Het betekent: nee zeggen tegen je ziel. Dit is voor ieder mens één van de moeilijkste dingen. Als je ziel zegt: ‘ik denk’ of: ’ik vind…’, dan reageer jij met: ‘Wat jij denkt of vindt is niet belangrijk. Wat Gods Woord zegt, dat is belangrijk!’ En hetzelfde geldt voor je wil en je gevoel. ’Wat ik vind of voel is niet belangrijk, alleen de indrukken die de Heilige Geest me geeft zijn belangrijk.’ Om dit te kunnen moeten we ons niet laten leiden door onze ziel, maar door onze geest, die gericht is op Gods Geest. Jezus zegt: als je je ziel verloochent - dus nee zegt tegen je wil, je gedachten en je gevoel, dan zul je iets vinden van veel grotere waarde.

Gebed van de dag

Heer Jezus, U bent de herder van mijn ziel, leidt U mijn wil, mijn denken en mijn gevoel door Uw Geest, zodat ik mijn kruis elke dag opneem - nee zeg tegen mijn oude ik - en U volg! Dan weet ik dat U mijn leven leidt en dingen zal vinden van veel grotere waarde. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGDE STATEN

Bid om de visie en leiding van de Heer wat betreft het toekomstige zendingswerk onder jonge mensen en studenten; bid dat de lopende contacten met jeugdleiders en bedieningen versterkt worden.