Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Nee zeggen tegen jezelf

Leestijd: 3 min.

Nog een andere bevrijding die ik eerder al even noemde, vinden we opnieuw in Galaten 2:20:

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.

Deze bevrijding kunnen we samenvatten in vier korte woorden: ,,Niet ik, maar Christus...'' We moeten bevrijd worden van ons 'ik'. Het 'ik', dat ook wel het 'zelf' wordt genoemd, zal nooit ophouden zijn of haar eisen te stellen: ,,Ik ben belangrijk... Kijk naar mij... Help mij... Bid voor mij... Genees mij... Ik heb nú hulp nodig...'' Egocentrische mensen met problemen worden de slaaf van hun problemen. Hoe meer mensen hun aandacht richten op zichzelf en hun problemen, hoe zelfgerichter ze worden en des te meer zullen ze een slaaf worden van hun 'ik'. Het alternatief is Christus: ,,Niet ik, maar Christus...'' Dat is een beslissing die elke christen zal moeten maken: ,,Ik treed af. In mijn plaats laat ik Jezus binnenkomen en het roer overnemen.'' Veel mensen proberen de Heer te volgen, maar hebben eigenlijk nooit die eerste stap gezet. Toch staat het duidelijk in Mattheüs 16:24: Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.

Je kunt Jezus niet volgen totdat je twee dingen doet: je 'ik' verloochenen en je kruis opnemen. Wat betekent dat, jezelf verloochenen? Het woord 'verloochenen' betekent 'nee zeggen'. Dus jezelf verloochenen is nee zeggen tegen jezelf. Dit is één van de allermoeilijkste dingen voor ieder mens. Je 'ik' zegt: ,,Ik wil... Ik denk... Ik voel...'' Maar jij zegt: ,,Nee, wat jij wilt, denkt of voelt is niet belangrijk; het gaat om wat God zegt!'' Sta op tegen het 'ik' in jou.

Vervolgens moeten we volgens onze tekst ons kruis opnemen. Ik heb twee goede definities van het begrip 'kruis'. De eerste is: het kruis is de plek waar jouw wil kruist met die van God. De tweede: het kruis is de plaats waar je sterft.

God zal je niet het kruis opleggen. Je moet het uit vrije wil opnemen. Onderweg naar het kruis zei Jezus: Niemand neemt het Mij af [mijn leven], maar Ik geef het uit Mijzelf (Johannes 10:18). Dat geldt ook als je Jezus volgt. Niemand kan jou je leven afnemen. De dominee kan dat niet, de kerk kan het niet. Alleen jijzelf kunt besluiten je kruis op je te nemen en er aan te sterven. Toen Christus stierf, stierf jij: Ik ben gekruisigd met Christus. Dat is het einde van je 'ik'. Alleen dan kun je Jezus volgen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, ik besluit mijn kruis op mij te nemen en U te volgen, in de kracht van de Heilige Geest en in navolging van Uw Zoon, die mij voorging in het afleggen van Zijn eigen leven, om Uw wil te doen, Heer. Daar waar mijn wil kruist met die van U, geef ik Uw wil voorrang Heer. Mijn leven is niet meer van mij, het is van U. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.