Shop Doneer

Neem jij de volgende stap?

Leestijd: 1 min.

Thema: God wil alles

We kijken tot slot nog even terug naar de vijf stappen van toewijding. Wat liet Abraham allemaal los?
- Zijn thuisland – Ga op weg in gehoorzaamheid.
- Zijn vader - Afrekenen met alles wat je vasthoudt uit het verleden.
- Zijn neef - De versluiering wordt weggenomen en je ziet je beloofde land als je stappen zet in volledige gehoorzaamheid.
- De zoon die hij nooit had moeten krijgen - Afscheid nemen van je werken in eigen kracht. Eerlijk zijn over je fouten. Hoe pijnlijk ook.
- De zoon die God hem gegeven had - Totale overgave.
Wat is het verhaal? Werkelijke toewijding en overgave gaat steeds verder en kost je alles. En op die plaats kom je niet in één dag. Als God direct aan het begin aan Abraham verteld had wat Hij zou vragen aan het einde van de reis, dan was hij misschien niet eens op weg gegaan, of wel?
Uiteindelijk is er maar één vraag: Vertrouw je God werkelijk? Hij heeft je lief, Hij geeft zoveel om je, en Hij weet zoveel beter dan jij wat goed voor je is.
Neem op dit moment even de tijd om je te richten op God en na te denken over twee vragen:
Welke toewijding houd ik nog achter, wat houdt mij nog terug om door te reizen naar het Beloofde Land?
Sommige lezers hebben een fout gemaakt, en houden nu nog vast aan een Ismaël. Je laat hem niet los. En het dreigt je hele leven en gezin te vergiftigen. Als je dit herkent, dan weet je ook dat God je vraagt om een toewijding, een diepere toewijding dan waar je tot vandaag toe bereid was. Durf je te zeggen: ,,Heer, hier is het. U mag het hebben!’’
Als je antwoord hebt op deze vragen en je geeft het terug aan God, dan ben je een cruciale stap vooruit gekomen in je geestelijke wandel!
Heer, dank U wel dat U altijd wilt dat ik vooruit kom in mijn geestelijke wandel met U. Daarom wijd ik me helemaal toe aan Uw plan Heer, en geef me helemaal aan U over. Het is zo bevrijdend, te weten dat U een veel groter plan voor mij heeft dan ik me ooit kan voorstellen. Ik prijs Uw naam en wil dat U verheerlijkt wordt in mijn leven. Amen.