Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Niet klagen, maar God prijzen

Leestijd: 1 min.
Paulus omschreef in zijn brief aan de gemeente in Filippi welk soort gedrag en karakter deze vernedering of verootmoediging die nodig is, zal voortbrengen:
Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen. (Filippenzen 2:14-16)
De geestelijke mens prijst. De vleselijke mens klaagt... Houd in gedachten dat we geen vrede met God kunnen hebben als we klagen. Als we klagen, dan zijn we niet onberispelijk en onbesmet; we kunnen echter wel onberispelijk en onbesmet worden.
Wij leven te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, maar het is onze verantwoordelijkheid om - temidden van zo'n geslacht - smetteloze kinderen van God te zijn. Als wij gaan schijnen, is één van de dingen die we moeten doen: vasthouden aan het Woord van het leven (vers 16). We kunnen geen onafhankelijk, zelfingenomen, zelfgenoegzaam leven hebben en de noden van de wereld negeren, als we verwachten te schijnen. Schijnen houdt in dat we het Woord van het leven voorhouden aan hen die het nog niet hebben ontvangen.
De slotgedachte van Paulus is ernstig: Is dat wat ik doe de moeite waard? In wezen zei Paulus: als ik dit niet in jullie voortbreng, dan is al mijn inspanning voor jullie vruchteloos geweest. Dat is met recht een ernstige gedachte. Het is mogelijk dat een man zijn hele leven besteedt aan het bedienen van mensen, maar als hij niet de juiste soort mensen voortbrengt, dan is zijn levenswerk vruchteloos geweest.
Toen ik een jonge prediker was, hield ik me hoofdzakelijk bezig met dat wat ik predikte. Maar toen ik volwassen werd, was ik meer bezig met wat ik voortbracht, want aan de vrucht wordt de boom gekend (Mattheüs 12:33). Goede diensten en goede programma's hebben weinig waarde, als ze geen goede mensen voortbrengen.

Hemelse Vader, laat de vrucht van mijn leven en bediening ook zijn dat ik goede mensen voortbreng, die Uw eeuwige Woord van waarheid bewaren en ernaar leven, op zo'n manier dat het zichtbaar wordt voor de wereld om ons heen.