Shop Doneer

Niet los verkrijgbaar

Leestijd: 3 min.
Thema: Genade geeft dankbaarheid
Vandaag gaan we nog even door op het inzicht dat we gisteren kregen, hoe genade en dankbaarheid met elkaar samenhangen, vanuit het basiswoord charis. In mijn vroegere opleiding en ook gedurende mijn bediening heb ik een aantal talen bestudeerd. Het begon met Latijn en Grieks, maar ik heb ook een aantal moderne talen geleerd. Er is een groep talen die bekend staat als de 'Romaanse talen', die allemaal voortkomen uit het Latijn, en in elk van die talen is het woord 'genade' direct verbonden met 'dankbaarheid'. In het Frans is bijvoorbeeld 'dank aan God', 'grace à Dieu'. Bij het danken voor het eten zeggen de Engelsen: 'Let's say grace' en in het Italiaans betekent 'grazie': 'Dank je wel!' en in het Spaans zeg je 'Gracias!' als je iemand wilt bedanken.
Het woord voor dankbaarheid is dus hetzelfde als het woord voor 'genade' (grace). Dus als sommige Bijbelvertalingen zeggen: ,,Laat ons genade hebben (of vasthouden)," vertalen anderen: ,,laten we dankbaarheid betonen." Genade is dus niet los verkrijgbaar - er zit altijd dankbaarheid bij inbegrepen. Zonder dankzegging kun je geen genade hebben. Deze begrippen zijn met elkaar verweven.
Het feit dat genade onze lippen beïnvloedt (met dankbaarheid) wil ik nog iets verder uitwerken aan de hand van Kolossenzen 3:15-16:
En laat de vrede van God allesbeslissend zijn in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar (het is dus een opdracht). Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
Andere vertalingen sluiten dit vers af met: zing voor de Heere met genade in uw hart. Opnieuw datzelfde woord, op twee manieren vertaald. Is het niet geweldig dat Gods genade altijd resulteert in dankbaarheid?
Paulus zegt in dit Bijbelgedeelte bovendien dat we vanuit de genade van God anderen kunnen onderwijzen. Dus zegt hij: Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Iemand die wandelt in Gods genade, is automatisch dankbaar. Hij of zij is ook vol van lofprijs en zal graag mondeling uiting geven aan wat in zijn hart is, door liederen van lof en aanbidding te zingen. En daarmee heeft hij ook iets door te geven aan zijn medegelovigen. Hij zal in staat zijn om zijn medegelovigen te onderwijzen en te vermanen vanuit Gods genade die in zijn hart aan het werk is. En die genade uit zichzelf hoofdzakelijk door dankbaarheid. In dezelfde brief maakt Paulus nog een andere treffende opmerking over genade.
Laat je spreken altijd met genade zijn, gezouten met zout, zodat je weet hoe je moet reageren op ieder persoon. (Kolossenzen 4:6, vertaald vanuit de NASB)
Hier zegt Paulus dat genade in ons spreken werkt als zout in ons voedsel. Wat is de functie van zout in ons eten? Het geeft het meer smaak en zorgt ervoor dat het aantrekkelijk wordt om te eten. Zout heeft de eigenschap dat het verschillende smaken in een gerecht naar boven brengt, zodat het de volledige smaak heeft die nodig is. Genade heeft dezelfde functie in ons spreken. Genade is als zout op onze lippen, waardoor de smaak van onze woorden wordt verfijnd en aangenaam wordt voor wie ze ontvangt. Onze woorden worden aantrekkelijker en genade zorgt ervoor dat mensen graag naar ons luisteren en meer willen weten.
Oefen jezelf dus in dankbaarheid. Laat Gods genade van je lippen druipen. Wees geen mopperaar of klager. Benadruk niet steeds het negatieve en wees niet negatief kritisch en ondankbaar. Laat Gods genade je dankbaar maken en je lippen vullen met lofprijs, zodat je medegelovigen kunt helpen en onderwijzen.
Dank U Vader, voor een heerlijk fris, nieuw denken dat voortdurend inzoomt op Uw genade! Plaats een wacht voor mijn lippen Heer, zodat Uw genade is als smaakgevend zout voor ieder die mijn woorden hoort. Laat de woorden van mijn mond ontspringen uit Uw hart! Amen.