sluit
Shop Doneer

Niet van deze wereld

Leestijd: 2 min.

Wat me erg gelukkig maakt, is dat Paulus' Galatenbrief echter ook de oplossing aandraagt voor een gemeente die haar zicht op het kruis is verloren. Dit Bijbelboek ontvouwt volgens mij vijf opeenvolgende bevrijdingen die plaatsvinden als we toestaan dat het kruis zijn werk in ons doet. Deze zijn als volgt:

  • bevrijding uit het 'tegenwoordige boze tijdperk'
  • bevrijding van de veroordeling door de Wet
  • bevrijding van het 'ik'
  • bevrijding van het vlees
  • bevrijding van de wereld

De allereerste bevrijding zien we in Galaten 1:2-4 en die is zeer radicaal. (Bedenk dat het woord 'radicaal' komt van het Latijne radix, wat wortel betekent: dus met wortel en al zijn we overgeplaatst):

genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld [letterlijk: tijdsperiode, eeuw] overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

Besef je dat God zich ten doel heeft gesteld om jou en mij te bevrijden uit het tegenwoordige slechte tijdperk? Sommige vertalingen halen de woorden wereld en tijd door elkaar. Een van de Griekse woorden voor tijd is kosmos, waar ook woorden als kosmonaut en kosmologie van zijn afgeleid. Kosmos is een sociologische term in het Nieuwe Testament, waarmee mensen van een bepaalde groep worden beschreven. Deze bevrijding van de kosmos, het wereldsysteem van deze tijd, zullen we later in onze studie bespreken. Maar als Paulus hier spreekt over bevrijding van de tegenwoordige slechte wereld, dan gebruikt hij een ander woord voor tijd, namelijk aeon of ajoon, wat een uitgestrekte tijdsperiode inhoudt. Tijd wordt in de Bijbel gemeten in eeuwen en in generaties. Iedere eeuw omvat een bepaald aantal generaties. Een van de mooiste zinsneden uit de Bijbel, voor eeuwig en eeuwig, zou eigenlijk vertaald moeten worden als: tot in de eeuwen van eeuwen. Er bestaan niet alleen eeuwen, maar de eeuwigheid bestaat zelfs uit eeuwen die weer gemaakt zijn uit eeuwen.

We zullen enkele feiten over de tegenwoordige slechte tijd onder de loep nemen, zodat we begrijpen waarom we eruit bevrijd moeten worden.

Wij horen niet bij dit slechte tijdperk. Wij zijn mensen van een ander tijdperk. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de New-Age-beweging [letterlijk: nieuwe tijd], maar als het erop aankomt, zijn eigenlijk wij, als christenen, mensen-van-de-nieuwe-tijd. We leven in deze eeuw, maar we horen bij een tijd die nog moet komen in de toekomst. Als jij en ik zouden leven alsof we voor altijd in deze eeuw thuishoren, dan missen we Gods hele bedoeling, Zijn bestemming voor ons.

Gebed van de dag

Dank U wel Heer Jezus, dat ik door aan het kruis niet meer hoor bij de tegenwoordige boze eeuw, maar dat ik vrij mag zijn om te leven voor U, en voor een heerlijke toekomst in Uw plan en naar Uw bestemming voor mijn leven. Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.