Shop Doneer

Niet wijs in eigen ogen

Leestijd: 1 min.
In Spreuken 3:7 staat een Bijbelvers dat ons meer inzicht geeft in de basisvoorwaarden om de vreze des Heren in je leven te koesteren:
Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de Heere en keer je af van het kwade.
De voorwaarden die hier genoemd worden zijn: niet vertrouwen op je eigen wijsheid, en je afkeren van het kwade. We moeten het kwade de rug toekeren en ons ervan afscheiden. Iets wat de Bijbel heel duidelijk maakt is dat het kwade en de vreze des Heren niet samengaan.
Dit zijn de inleidende voorwaarden waaraan we moeten voldoen om de vreze des Heren in ons leven te ontwikkelen:
  1. We moeten de juiste keuze maken: de vreze des Heren. Waarschijnlijk zijn er christenen die zelfs nog nooit eerder geconfronteerd zijn met de noodzaak van die keuze.
  2. We moeten onderwezen worden door de Heilige Geest. Hij alleen kan ons de vreze des Heren leren. We moeten ons laten inschrijven als leerlingen in de school van de Heilige Geest.
  3. We moeten heel bewust kiezen afstand te doen van het vertrouwen op onze eigen wijsheid.
  4. We moeten afstand doen van het kwade, in elke vorm waarin we het herkennen.
Als we die juiste keuze maken, namelijk de vreze des Heren een basisplaats te geven in ons leven, dan is het vervolgens de Heilige Geest (die zoals we eerder zagen ook de 'Geest van de vreze des Heren' is...) die ons hierin onderwijst, als onze Leraar tot de Waarheid. Daarmee kiezen we er dus impliciet al voor om afstand te doen van ons vertrouwen op eigen wijsheid. En ook zal de Heilige Geest ons helpen afstand te doen van het kwade; Hij maakt ons afkerig van verkeerde keuzes, want... Hij is de Geest van de vreze des Heren, door Hem regeert Koning Jezus op de troon van ons hart.

Heer, wat verlang ik ernaar en ik kies ervoor, dat de vreze des Heren mijn denken en leven regeert; dan vertrouw ik niet meer op mijn eigen wijsheid, blijf ik weg van verkeerde keuzes, en is Uw Heilige Geest mijn Leraar tot de Waarheid. Amen.