Shop Doneer

Nieuwe kracht in Jezus' naam

Leestijd: 2 min.
Vandaag kijken we verder naar onze banier, de naam van de Heer. Vanuit het Oude Testament en vanuit de geschiedenis kunnen we leren hoe belangrijk de vaandeldrager was in een toenmalig leger. De profeet Jesaja beschrijft de nederlaag van een groot heidens leger, de Assyriërs:
Het volk zal zijn als een zieke die wegkwijnt (Jesaja 10:18).Een andere Engelse vertaling heeft het hier niet over een zieke die wegkwijnt, maar over een 'vaandeldrager die bewusteloos raakt'. Dit vinden we ook terug in de Statenvertaling:...en hij zal zijn, gelijk als wanneer een vaandrager versmelt.
Waarom is dit zo belangrijk? Als de drager van de banier wegviel, dan was het hele leger onmiddellijk in chaos. Legers in vroeger tijden waren erop getraind dat wanneer de strijd zwaar was en het risico bestond dat ze elkaar zouden kwijtraken of het onderling contact verliezen, dat dan de banierdrager hoger terrein opzocht, een heuvel bijvoorbeeld. Daar hief hij de banier omhoog en de soldaten hergroepeerden zich dan rondom die banier. Maar als de banierdrager wegviel, dan konden ze nergens heen om te hergroeperen, en daarmee werd de eenheid van het leger gebroken. Dat was een zeer ernstig probleem voor het leger en het leidde vrijwel altijd tot grote verliezen.
Voor ons als christenen geldt dat de Heilige Geest onze banierdrager is. Luister maar de profeet zegt in Jesaja 59:19:Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt.
Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten (HSV).
De Geest van de Heer, de Heilige Geest, is onze banierdrager op het moment dat we veel tegenstand ervaren van de krachten van satan, en ze als een vloed over ons heen komen. Het goede nieuws voor ons is dat onze Legeraanvoerder ons zijn banierdrager stuurt, de Geest van de Heer, om de banier op te heffen. Daardoor wij onszelf vermannen en hergroeperen rondom die banier. De banier zelf is de naam van de Heer Jezus Christus. Hij is ons verzamelpunt, onze ontmoetingsplek.
Wanneer wij als christenen veel tegenstand ervaren in de strijd, dan zal de Heilige Geest de banier opheffen, Hij herinnert ons aan de machtige naam van de Heer Jezus - en als we zijn naam opgeheven zien, dan verzamelen we ons daar en vinden nieuwe kracht om weerstand te bieden.

Heer Jezus, dank U dat uw naam vol kracht is en dat Uw Geest mij daaraan herinnert op het moment dat de tegenstander mij lijkt te overweldigen met ontmoediging, tegenslag of andere druk. U bent mijn overwinning Heer, en uw Geest leidt mij om steeds uw naam te verhogen. Amen.