Shop Doneer

Nieuwe scheppingen...

Leestijd: 3 min.

In het leven van ieder mens zijn twee tegengestelde krachten aan het werk: leugen (of in Bijbelse termen ook wel: 'misleiding') en waarheid. De oude mens is het product van satans leugen. Adam en Eva geloofden zijn leugen: Je zult niet sterven, maar je zult als God zijn. Toen ze zichzelf openstelden voor satans misleiding, veroorzaakte dat corruptie, oftewel 'bederf' in hun binnenste, en vanaf hun 'val' voor alle mensen die na hen kwamen. Het sleutelwoord om de oude mens te beschrijven is dan ook 'corrupt', 'onzuiver', 'bedorven'.

De nieuwe mens daarentegen, is opnieuw geschapen door God - hij is een nieuwe schepping in Christus. Hij of zij is het product van de waarheid van Gods woord, die gerechtigheid en heiligheid voortbrengt. Gods oplossing voor corruptie en onzuiverheid is het kruisigen van de oude mens, die het product is van leugen, en vervolgens schept Hij een nieuwe mens in ons, die het product is van de waarheid. Let op het verschil tussen de leugen van de duivel en de waarheid van God. Gods waarheid brengt, door de nieuwe schepping, gerechtigheid en heiligheid in ons voort. Daartegenover is het product van satans leugen - de oude mens - moreel, lichamelijk en emotioneel verval - in één woord: bederf.

Jaren geleden maakte God me duidelijk dat het proces van bederf onomkeerbaar is. Als het eenmaal aanwezig is, kun je het proces afremmen, maar je kunt het op geen enkele manier stoppen en omkeren. Neem bijvoorbeeld een mooi stuk fruit, zoals bijvoorbeeld een perzik. De perzik ziet er perfect uit, maar van binnen is het bederf al volop in werking. Als je een rijpe perzik een tijd op het aanrecht laat liggen, wordt hij donkergeel, verschrompelt en wordt onaantrekkelijk. Waarom? Omdat het bederf er al in aanwezig was. De moderne oplossing daarvoor is de rijpe perzik in de koelkast te leggen. Toch kan die koelkast het bederf niet omkeren; het kan hooguit het proces van bederf afremmen.

Veel gemeenten vandaag functioneren als die koelkast. Ze veranderen het bederf niet, maar remmen het proces alleen af. De enige manier om iemand echt te veranderen, is door hem of haar tot een nieuwe schepping te maken. God lapt de oude mens niet op, en vormt hem ook niet om. Hij verbetert hem niet, geeft hem geen Bijbelschool. Nee, Hij brengt hem ter dood. In zijn plaats komt er een nieuwe schepping tevoorschijn die geboren wordt uit Gods waarheid. 2 Korinthiërs 5:17 beschrijft dit prachtig:

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Jouw en mijn 'oude mens' is voorbij, de nieuwe mens (in Christus) is gekomen!

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel dat ik in U een nieuwe schepping ben. Mijn oude ik, mijn oude leven, is voorbij in u heb ik een nieuwe identiteit ontvangen die zich kenmerkt door gerechtigheid en heiligheid! Dank U daarvoor, Heer! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.