Shop Doneer

Nu is er nog tijd...

Leestijd: 3 min.
Is je wel eens opgevallen hoe Jezus in de Bergrede waarschuwt dat het de voeten van mensen zijn die de zoutloze kerk vertrappen? God gebruikt daar (de keuzes van) mensen voor. Als je je bedenkt wat er vandaag in de wereld gebeurt, dan zie je dat er miljoenen voeten klaarstaan om de Kerk te vertrappen. Aan die bewering is niets overdreven.
Hordes vijanden van het kruis, over de hele wereld, zouden het een plezier vinden om ons te vertrappen. En als we onze houding en ons gedrag niet veranderen, zullen ze dat ook doen! En wanneer we dan vertrapt zijn, hebben we geen enkele reden tot klagen. Al wat we dan kunnen zeggen, is: ,,We verdienen het... God heeft ons gewaarschuwd". En de bitterste gedachte zal nog zijn dat het niet had gehoeven. Alles wat we hadden hoeven doen, is ons verootmoedigen, ons bekeren van onze wegen, en veranderen. God verbindt er zelfs een geweldige belofte aan als we die keuze maken.
Als Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt, en zij bidden, Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land herstellen.(2 Kronieken 7:14)
Deze bekende belofte uit het Oude Testament geldt natuurlijk in de eerste plaats voor Gods eerste verbondsvolk Israël, maar in de Heer Jezus mogen wij er als Gemeente van Jezus Christus eveneens aanspraak op maken. En nu is er nog tijd, nu geldt nog: het hoeft niet te gebeuren dat we door de mensen vertrapt worden omdat we onze functie als het zout van de wereld niet serieus nemen en onze kracht verloren zijn...
Ik ben ervan overtuigd dat de Gemeente van Jezus Christus, in elk gebied van de wereld, van de gelegenheid gebruik kan maken en aan Gods simpele, zeer duidelijke en zeer specifieke voorwaarden kan voldoen. Als we dat doen, dan stoppen we de neergaande spiraal en brengen veranderering. Aan de andere kant, als we dat niet doen, zal het onze schuld zijn, en wij zullen degenen zijn die er als eerste en het meeste onder lijden. Als we lijden omdat we niet aan Gods voorwaarde voldoen, dan verdienen we het om als smakeloos zout vertrapt te worden.
Voordat we de komende tijd verder gaan in onze studie naar 'leven als zout en licht', wil ik een simpele toepassing geven voor wat we tot zover behandeld hebben. Als je niet overtuigd bent van wat ik verteld heb, voel je dan vrij om het af te wijzen en niet te reageren. Maar ik geloof dat wat ik heb uiteengezet, ook precies is wat de Bijbel leert. Ik nodig je uit om Mattheüs 5:13 nog eens te lezen:
U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
Ik stel voor dat je bovenstaand vers nu even heel persoonlijk maakt. Jij bent een christen en Jezus richt zich hier tot christenen. Dus als er 'u' staat, wil ik je uitdagen het te lezen als 'ik' of 'wij'. En in het midden van het vers, als er staat: 'Het deugt nergens meer voor', lees dan radicaal en eerlijk: 'Ik deug/wij deugen dan nergens meer voor...'. Dit is een eerlijke, rechtmatige toepassing van Gods Woord. Maar besef goed: Als je dit hebt uitgesproken, dan houdt God je verantwoordelijk voor de toewijding die je nu maakt. Dus, als je er klaar voor bent, maak deze toewijding dan hardop:

Ik ben het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Ik deug dan nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Maar in Christus zal ik krachtig zout zijn, dat de smaak van Jezus verspreidt en dat bederf tegengaat! Vader, dank U voor de kracht van Jezus die in mij is!