Shop Doneer

Offer dank aan God

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 49

Offer dank aan God
Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na. Roep mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren. (Psalm 50:14-15)
We zullen allemaal in ons leven moeite ervaren. De schrijver van deze psalm spreekt zelfs van ‘de dag van benauwdheid’. Er is niemand van ons die nooit een dag van benauwdheid meemaakt. Maar hier vertelt de psalmist ons over de weg waarlangs we eruit kunnen komen - de weg van bevrijding. En geloof me, ik heb in mijn leven vaak van deze bijzondere weg gebruik moeten maken.
Wat is die weg? Heel simpel: ‘Offer dank aan God’. Wend je geloof aan en begin God te danken, zelfs als je nog midden in de problemen zit. Offer Hem dank en prijs Hem. Roep Hem aan in de dag van benauwdheid, en Hij belooft je: Ik zal je eruit helpen. Bovendien zegt Hij: …jij zult Mij eren. De bevrijding die God geeft, zal tot Zijn glorie zijn: we zullen kunnen getuigen van hoe God ons uit onze benauwdheid heeft gered.
Verderop in deze psalm zegt de schrijver: Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien (vers 23). Dus, als we het moeilijk hebben en we beginnen dank aan God te offeren – hoewel we geen uitweg weten - banen we daarmee de rechte weg opdat God ons Zijn heil – Zijn uitredding - kan doen zien. God opent een weg als wij Hem onze dank offeren.
Vergeet dus niet dat dit altijd een zekere weg uit je problemen is!


Heer Jezus, hierover nadenkend besef ik dat ik door de kracht van Uw Woord altijd een vluchtroute en uitweg tot mijn beschikking heb! Leert U mij om die heerlijke vluchtroute die Uw Woord beschrijft, te gebruiken en over dit principe ook te getuigen naar anderen zodat Uw boodschap van uitredding zich verspreidt.