Shop Doneer

Omgaan met fouten

Leestijd: 2 min.

Thema: Verootmoediging maakt je sterk

We gaan terug naar het verhaal van Abraham en kijken naar wat er gebeurde toen Ismaël moest vertrekken. Genesis 21:9-14. Dit gebeurde toen Izak geen borstvoeding meer kreeg…
En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham: Jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Izak, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham, vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham ‘s morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Berseba.
Dit is een bijzondere illustratie van hoe een man Gods omgaat met zijn fouten! Volgens mij is dit een van de diepste en belangrijkste lessen uit de hele Bijbel. Natuurlijk, als jij iemand bent die nooit fouten maakt, dan hoef je nu niet op te letten. Maar zo niet, heb dan even extra aandacht. Wat doe jij als je een fout hebt gemaakt? Je hebt een verkeerde keuze gemaakt. Of je hebt verkeerd gereageerd op omstandigheden. Of je bent op het verkeerde aanbod ingegaan. Een simpel voorbeeld: Je hebt een prachtige maar geld en benzine verslindende auto gekocht. Toch heb je iedereen om je heen overtuigd dat het de juiste auto was. Je vrouw zei nog zo: ,,Wacht nou even, een ietsje kleinere auto kan toch ook?’’ Maar je hoorde haar niet eens. Dus je hebt initiatief genomen en nu zit je met een draak van een aankoop. De juiste beslissing is heel simpel: hoe langer je die auto houdt, hoe meer geld je kwijtraakt, en hoe meer frustratie je zult moeten doorstaan. Soms moet je gewoon zeggen: ik ben dwaas geweest. Ik moet hem nu zo snel mogelijk kwijt en zal de gevolgen en het gezichtsverlies dragen.
Er is moed voor nodig, om op je schreden terug te keren en een foute beslissing toe te geven. Toch is dit ook één van die kenmerken die God in ons karakter wil vormen. In de tijd waarin we leven worden fouten vaak gemaskeerd of afgedekt, maar God wil dat we verantwoordelijkheid nemen en rechtzetten wat we verkeerd hebben gedaan.
Heer, dank U wel dat ik in U de kracht en de moed vindt, om mijn fouten niet alleen onder ogen te zien, maar ze ook recht te zetten! Zo wordt Uw naam verheerlijkt door mijn leven heen, zelfs als ik in eerste instantie verkeerde inschattingen maak of foute beslissingen neem. Maak me steeds gevoeliger voor de stem van Uw Geest, zodat U mij kan leiden. Amen. (zie Romeinen 8)