Shop Doneer

Onbezongen helden

Leestijd: 2 min.
We hebben gezien dat Josafat de lofprijzers zelfs nog vóór de gewapende mannen uit liet gaan. In militair opzicht zouden de zangers in deze 'vooruitgeschoven positie' gezien kunnen worden als overbodig en lastig. Ze zouden maar in de weg kunnen lopen... Maar... Integendeel! Dit bleek de sleutel tot de hele overwinning - lofprijs! Let op wat er in de volgende twee verzen staat:
Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen. De Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het Seïrgebergte aan door hen met de ban te slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van Seïr hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf. (2 Kronieken 20:22-23)
Dit resultaat is een precieze uitwerking van het gebed dat ik eerder noemde: ,,Verslind hen, Heere, verwar hun taal" (Psalm 55:9). Zij keerden zich tegen elkaar. Hoeveel situaties zijn er waarin we misschien een stap terug zouden moeten doen, gaan bidden, en zien wat er vervolgens gebeurt?
Als we het verhaal van Josafat en het volk van Juda nauwkeurig gaan onderzoeken, dan rijst er een vraag: Wanneer werd de overwinning effectief? Het antwoord: Toen ze begonnen te zingen en lofprijzen - dat is het moment waarop de Heer afrekende met hun vijand. Hier lezen we het uiteindelijke resultaat van hun gebed en lofprijs:
Toen Juda bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was, keerden zij zich naar de troepenmacht. En zie, het waren dode lichamen, ter aarde neergevallen, en niemand was ontkomen. (2 Kronieken 20:24)
Het is opmerkelijk dat de vijand tot aan de uitkijktoren in de woestijn (zo staat het in de Engelse King James Vertaling) was gekomen. Ik wil je daarover graag een gedachte meegeven. De 'uitkijktoren' is de plaats waar een kind van God de wacht heeft gehouden in gebed en geestelijke waakzaamheid. Dit zijn wat mij betreft zogenoemde 'onbezongen helden', die dapper en waakzaam hun plaats blijven innemen in de geestelijke strijd die er woedt om deze wereld.
Ik geloof dat er in elke natie van de wereld van vandaag een aantal van deze toegewijde heiligen zijn wiens namen we nooit zullen kennen. Zij hebben hun plaats ingenomen op de wachttoren, zoals de profeet Habakuk, en ze hebben met hem gezegd: ,,Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal..." (Habakuk 2:1). Dat is de plaats waar de vijand wordt gestopt. Terwijl deze heiligen standhouden als wachters op de uitkijktoren, voegt Gods volk zich als één lichaam samen voor de overwinning.

Hemelse Vader, dank U dat U mij de kracht geeft om - zowel voor mijn eigen leven als voor de wereld om mij heen - waakzaam en geestelijk strijdend op mijn plaats te blijven als een wachter op de uitkijktoren. Open mijn ogen om de vijand te onderscheiden en Uw overwinning in Jezus Christus te proclameren. Amen.