Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Onder welke druk we ook komen te staan...

Leestijd: 2 min.

Als de Bijbel ons oproept om vast te houden aan onze belijdenis (zie Hebreeën 4:14), dan ligt daarin ook de waarschuwing dat we onder druk zullen komen te staan. Die druk kan ervoor zorgen dat we intrekken wat we eerder hebben gezegd. Maar dat moeten we niet doen. We moeten ons moedig vasthouden aan onze belijdenis, datgene wat we belijden en kiezen te geloven.

Ten eerste doen we de juiste belijdenis; we zorgen dat de woorden die we uitspreken in overeenstemming zijn met de woorden van de Bijbel. We spreken uit wat Jezus voor ons heeft gedaan zoals Gods Woord het zegt. Bijvoorbeeld: 'Door Zijn striemen zijn wij genezen' (zie Jesaja 53:5), 'Hij werd arm zodat wij rijk zouden worden' (zie 2 Korinthe 8:9), 'Hij smaakte de dood, opdat wij het leven zouden hebben' (zie Hebreeën 2:9) en 'Hij nam de vloek op zich, zodat wij de zegen kunnen ontvangen' (zie Galaten 3:13-14). Dit zijn allemaal goede belijdenissen. We spreken ze uit en houden ons eraan vast, onder welke druk we ook komen te staan, hoezeer de dingen ook verkeerd lijken te gaan; we blijven vasthouden aan onze belijdenis. Dat maakt ons geloof actief en effectief en het stelt Jezus in staat Zijn hogepriesterlijke bediening uit te oefenen in ons leven.

Geloof brengt ons in contact met de geestelijke werkelijkheid die onze natuurlijke zintuigen niet kunnen waarnemen. Zolang we slaaf blijven van onze natuurlijke zintuigen, kunnen we niet bewegen in geloof. Paulus zei duidelijk in 2 Korinthe 5:7:

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.

Met andere woorden, wat we doen en hoe we leven als christen is gebaseerd op wat we geloven, niet op wat we zien of kunnen ervaren met onze zintuigen. Soms zeggen onze zintuigen ons iets, terwijl ons geloof iets anders zegt – dat is een moment van conflict. Daarom moedigt de schrijver van de Hebreeënbrief ons aan om een belijdenis uit te spreken en eraan vast te houden. Als Gods Woord iets zegt, dan is het zo.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U de Hogepriester bent van onze belijdenis. Ik zal de waarheid van Gods Woord blijven belijden zonder deze weer in te trekken, onder welke druk ik ook kom te staan. Ik zal mij aan mijn belijdenis vasthouden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.